PL EN


2017 | 481 | 152-168
Article title

Zastosowanie nieparametrycznej metody DEA (Data Envelopment Analysis) do pomiaru efektywności spółek komunalnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników pomiaru efektywności spółek, w których udziały lub akcje posiadają jednostki samorządu terytorialnego, za pomocą nieparametrycznej metody DEA. W osiągnięciu powyższego celu wykorzystano metodę analizy i krytyki literatury z zakresu efektywności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora komunalnego, metodę badania i analizy dokumentów wewnętrznych analizowanych spółek pod kątem osiąganych wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz nieparametryczną metodę DEA (Data Envelopment Analysis). Badaniu poddano spółki komunalne z województwa dolnośląskiego należące do trzech branż komunalnych (gospodarki mieszkaniowej, gospodarki odpadami komunalnymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnej). Otrzymane wyniki wykazały niską efektywność działania badanych spółek komunalnych, zorientowaną na minimalizację kosztów przy dotychczas osiąganym poziomie efektów. Ponadto badanie podkreśliło utylitarne wykorzystanie metody DEA do pomiaru i oceny efektywności spółek z kapitałem publicznym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de12f4e6-2371-492b-b788-6b6cad9e602e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.