PL EN


2014 | 9 | 1 | 17-29
Article title

Value and Structure of Public Aid in Poland Against the European Union Background During the Years 2007-2012

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Evaluation of changes in the value and structure of public aid in Poland and EU during the years 2007-2012 was the objective of the paper. The data from reports by the Office of Competition and Consumer Protection as well as data from the State Aid Scoreboard published by the European Commission based on the information provided by the Member States concerning that aid was used. In Poland, evident increasing trends of the horizontal aid value can be observed. In 2012, as compared to 2007, it increased by 0.5 billion euro to the level of 1.64 billion euro. Its share in the total value of support oscillates within 55-60% range. In the European Union that share is generally at the level of 70-74%. In Poland, the sectoral aid is limited gradually although its magnitude still differs from the Union standards. In 2012, the share of that aid was relatively small at ca. 14% while in the EU it was 12.9%. The regional aid is at the similar level both in Poland and in the EU oscillating around 20%. However, in 2012, the share of regional aid in Poland increased to the level of 26% and it was higher by 8 pp than the share of that aid in the EU. Significant differences are characteristic for the share of the aid in the GDP. During the period covered by the study the largest differences occurred in 2010 when the share of support in Poland was 1.7% of the GDP and in the EU 0.6% of the GDP. In 2012, a half of the public aid in Poland was allocated to large enterprises.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
17-29
Physical description
Dates
published
2014-03-31
Contributors
author
 • Department of Economic and Regional Policy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Department of Economic and Regional Policy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Department of Economic and Regional Policy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Ambroziak A. 2009. Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • BSS Kancelaria, Kancelaria Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy, www.bsskancelaria.pl. (access: 19.12.2012).
 • Cieśliński A. 2007. Wspólnotowe prawo gospodarcze. C.H. Beck, Warszawa.
 • EUR-lex, dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej, eur-lex.europa.eu (access: 09.12.2012).
 • European Commission, Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu (access: 19.12.2013).
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. 1994. Interwencjonizm państwa na rynku. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Gasz M. 2010. Kierunki zmian w zakresie udzielania pomocy publicznej w Polsce na tle rozwiązań europejskich. Ekonomia i Prawo. Tom VI. Zawodność rynku - zawodność państwa - etyka zawodowa. Część 2. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Gwarancja de minimis, www.deminimis.gov.pl (access: 06.11.2013).
 • Jankowska A. 2005. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Edit Sp. z o.o., Warszawa.
 • Jankowska A., Marek M. 2009. Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe. C.H. Beck, Warszawa.
 • Jankowski B. 2001. Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski. Urząd Komitetu integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Komisja Europejska, ec.europa.eu (access: 09.12.2012).
 • Królikowska-Olczak M. 2011. Pomoc publiczna na wspieranie rozwoju gospodarczego. Studia prawnoustrojowe, 14: 23-30.
 • Lizińska W., Kisiel R. 2012. Istota i uwarunkowania rozwoju obszarów uprzywilejowanych gospodarczo na świecie. In: Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Eds. R. Kisiel, W. Lizińska. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Markowski K. 1992. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Marquardt P. 2007. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców. Wydawnictwo Prawnicze Lexis--Nexis, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl (access: 06.11.2013).
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl (access: 10.12.2012).
 • Nazarczuk J. 2012. Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. In: Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Eds. R. Kisiel, W. Lizińska. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Podsiadło P. 2013. Pomoc publiczna na wspieranie rozwoju sieci szerokopasmowych w Unii Europejskiej. In: Mechanizm funkcjonowania strefy euro. Wybrane problemy. IV. Ed. S. Owsiak. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Postuła I., Werner A. 2008. Prawo pomocy publicznej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku. 2008. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku. 2009. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku. 2010. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku. 2011. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku. 2012. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku. 2013. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Snażyk Z., Szafrański A. 2010. Publiczne prawo gospodarcze. C.H. Beck, Warszawa.
 • Stankiewicz W. 2007. Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa. 2012. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
 • Wojtyna A. 1990. Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. PWN, Warszawa
 • Woźniak B. 2006. Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego. In: System finansowy w Polsce. Eds. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zawojska A. 2013. The economic and social justifications for public spending to agriculture: theoretical insights and empirical observation. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 12(4): 133-143.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de244871-9ae6-48e8-ab43-b7b0c6e76521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.