PL EN


2017 | 8 | 3 | 124-129
Article title

Źródła finansowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

Content
Title variants
EN
Source of Financing for Professional Activity of Disabled People
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Treść artykułu koncentruje się wokół zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i ich transferem do jednostek samorządowych. Autorka przedstawiła uwarunkowania prawne wspierania przez państwo rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wskazała rolę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjenta środków pieniężnych na realizację zadań związanych z aktywizacją zawodową osób z dysfunkcjami oraz wyjaśniła zasady redystrybucji tych środków do samorządów powiatowych i wojewódzkich.
EN
The content of this paper concentrates on the issues associated with the acquisition of resources for the professional activation of people with disabilities and their transfer to the self-governing units. The author at hand presented the legislative conditions for state aid of the profes-sional rehabilitation of disabled people, while also indicating the role of the State Rehabilitation Fund for Disabled People as the beneficiary of the financial resources for the realization of tasks connected with the professional activation of people with disabilities, as well as explaining the principles of the redistribution of these funds to the municipal and provincial self-governments.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
124-129
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Polska
References
  • Duda, W., Kukla, D., Zając, M. (2014). Elementy zarządzania karierą zawodową osób z niepełnosprawnością. Częstochowa: Wyd. AJD.
  • Garbat, M. (2013). Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością – bariery i koszty. Zielona Góra: Wyd. UZ.
  • Ustawa z 9.05.1991 o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1991, nr 46, poz. 201.
  • Ustawa z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776.
  • Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
  • www.niepelnosprawni.gov.pl (10.05.2017).
  • www.pfron.org.pl (10.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de293df1-92ae-4f48-ac85-4994643cdc83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.