Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 199-203

Article title

Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie

Content

Title variants

EN
Documents of Social Life (Ephemera) in Research and Their Practical Use

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dniach 6-7 października 2016 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”. Konferencja została podzielona na pięć sesji tematycznych, zgłębiających tajniki i analizujących rozmaite zagadnienia związane z dokumentami życia społecznego: dokumenty życia społecznego jako źródło badań i wiedzy praktycznej; praktyki gromadzenia i opracowywania dokumentów życia społecznego; dokumenty życia społecznego w małych bibliotekach; przechowywanie, konserwacja, digitalizacja; dokumenty życia społecznego w sieci. Artykuł relacjonuje przebieg konferencji i omawia tematykę zaprezentowanych w jej ramach wystąpień.
EN
On 6th–7th October 2016, in Wrocław was held a national conference “Documents of social life in research and their practical use”. The conference was divided into five thematic sessions, dedicated various issues related to the documents of social life: social life documents as a source of research and practical knowledge; the practice of collecting and compiling the documents of social life; documents of social life in small libraries; storage, conservation, digitization; documents of social life in the network The article summarizes the conference and contains basic information about the presented papers.

Year

Volume

10

Issue

Pages

199-203

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

  • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-de484ab3-d9a1-479d-a374-bbea625b1399
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.