PL EN


2016 | 2(2) | 121-141
Article title

Przestrzeń pozaziemska obszarem zainteresowania nauk o bezpieczeństwie. Kosmiczny wymiar bezpieczeństwa Polski

Authors
Content
Title variants
EN
Space as a interest area of security studies. Polish security in space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo w najogólniejszym znaczeniu obejmuje zaspokojenie takich potrzeb, jak: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju. W XX wieku dla zaspokojenia tych potrzeb ludzkość oderwała się od Ziemi, wyruszając w kosmos. Z czasem orbita okołoziemska zaroiła się od satelitów (telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, obserwacyjnych, meteorologicznych, szpiegowskich), które wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie, ale również kosmicznych śmieci, które stanowią wyzwanie dla dalszej ekspansji. Na postrzeganie kosmosu w czasach zimnej wojny wpływała rywalizacja militarna światowych mocarstw (Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 1967 roku zakłada wykorzystywanie ciał niebieskich wyłącznie do celów pokojowych). Współcześnie działalność związana z kosmosem to również źródło generujących rozwój technologiczny innowacji, czemu ma służyć np. powołana w 2014 r. Polska Agencja Kosmiczna.
EN
Security means to meet such needs as: the existence, survival, wholeness, identity, independence, peace, possession and confidence in development. In the twentieth century, mankind to satisfy its needs, went into the outer space. Currently, Earth orbit is full of satellites (communications, navigation, surveillance, meteorological, spy) which affect our daily lives, but also space garbage, which are a challenge for further expansion. Military competition during the Cold War led to the recognition that the space will be used only for peaceful purposes (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967). Nowadays activities in space is also a source of innovations generating technological development. This is one of the tasks of Polish Space Agency, created in 2014.
References
 • Brzeziński Matthew. 2009. Wschód czerwonego księżyca. Wyścig supermocarstw o dominację w kosmosie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Cieślarczyk Marian. 2009. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce: Akademia Podlaska Siedlce.
 • Durys Paweł, Jasiński Filip. 1999. Wybór aktów prawnych do nauki międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego, Warszawa: Liber.
 • Multan Wojciech. 1987 Militaryzacja kosmosu zagrożeniem dla ludzkości, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Pokruszyński Witold. 2010. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Podręcznik Akademicki, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 2008. redakcja naukowa: Kaczmarek Julian, Łepkowki Wojciech, Zdrodowski Bogdan, Warszawa: AON.
 • Sun Zi. 2003. Sztuka wojenna, Kraków: vis-a-vis Etiuda.
 • Współczesne bezpieczeństwo militarne. 2012. red. naukowa Mariusz. Kubiak, Andrzej Turek, Warszawa-Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Siedlce.
 • Zeszyty Naukowe AON. 3(88).
 • 24 grudnia w pobliżu Ziemi przeleci Asteroida 2003 SD 220 W http://nt.interia.pl/raporty/raport-kosmos/informacje/news-24-grudnia-w-poblizu-ziemi-przeleci-asteroida-2003-sd-220,nId,1936640.
 • Biuro NZ ds. przestrzeni kosmicznej W http://www.wiedenonz.msz.gov.pl/pl/onz_org_miedzynarodowe/onz/unov/unoosa/.
 • Europejska Agencja Kosmiczna. www.esa.int/ESA.
 • Internetowy System Aktów Prawnych. http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thas K&passName=kosmos.
 • Koszowska Ewa, Prof. Marek Banaszkiewicz: dopóki czuliśmy się bezpiecznie, niemusieliśmy inwestować w kosmos W http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Prof-Marek-Banaszkiewicz-dopoki-czulismy-sie-bezpiecznie-nie-musielismy-inwestowac-w-kosmos,wid,17285423,wiadomosc.html?ticaid=116397&_ticrsn=3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de624b81-5fe9-4f87-9ecc-d48671a6cc21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.