PL EN


2012 | 2 | 189-193
Article title

Opinia Polaków na temat opieki paliatywnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • de Walden-Gałuszko K, Historia idei hospicjum i opieki paliatywnej – opieka psychopaliatywna. W: Walden-Gałuszko K. de. U kresu – opieka psychopaliatywna, czyli jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami psychologicznymi. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne MakMed; 1996: 14–18.
  • Łuczak J. Co to jest leczenie objawowe (paliatywne), opieka paliatywna-hospicyjna i dlaczego warto z nich korzystać? Przegl Terapeut 2007; 3 [dostęp online: 4.12.2011; dostępny na URL: http://www.ptt-terapia.pl/przegląd-terapeutyczny/przegląd-terapeutyczny-32007/].
  • de Walden-Gałuszko K, Kaptacz A. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005: 11–20.
  • WHO. Czy liczba zachorowań na nowotwory wzrasta lub maleje na świecie? [dostęp online: 4.12.2011; dostępny na URL: http://google.pl/translate?hl=pl&langpair=en/p/&u=http://www.who.inf/features/qa/15/en/index.html]
  • Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego. Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2008 roku. Opole: Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego; 2011: 7–14.
  • Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. [dostęp online: 04.12.2011; dostępny na URL: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf].
  • Janiszewska J, Pawłowski L, Lichodziejewska-Niemierko M. Obraz pacjenta w terminalnej fazie choroby w świadomości osób zdrowych. Med Paliat w Praktyce 2011; 5(1): 6–1
  • Nyklewicz W, Krajewska-Kułak E. Ocena reakcji emocjonalnej studentów pielęgniarstwa wobec śmierci. W: Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, red. W drodze do brzegu życia. Białystok: MKJ DRUK Drukarnia; 2009 VII: 289–298.
  • Tomaszewska J, Pietruk K. Twój ból w moim sercu. Postrzeganie hospicjum i opieki paliatywnej przez wolontariuszy.W: Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, red. W drodze do brzegu życia. Białystok: MKJ DRUK Drukarnia; 2009 VII 399–409.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de8190bf-4e8c-408a-8bb6-a847fdbfcb16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.