PL EN


2013 | 19-20 | 141-151
Article title

Praktyka i dydaktyka tłumaczenia literackiego w dwujęzycznym „tandemie”

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Practice and teaching of literary translation in a bilingual “tandem”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest wynikiem podwójnego doświadczenia autorki, jako tłumaczki literatury polskiej na hiszpański i kataloński, pracującej we współpracy z rodzimym użytkownikiem języka, oraz jako nauczycielki akademickiej prowadzącej zajęcia z przekładu literackiego na Uniwersytecie Barcelońskim w grupach dwujęzycznych. Oba doświadczenia, wymuszone niejako przez okoliczności, doprowadziły do wypracowania konkretnych metod pracy, jak również do sformułowania szeregu refleksji teoretycznych na temat tej specyficznej praktyki przekładowej, będącej kompromisem między tendencją do obrony specyfiki oryginału i tendencją do skupienia się na specyfice kultury docelowej
EN
The present article is the result of the experience of the author as both the translator of Polish literature into Spanish and Catalan, working in collaboration with the native language speaker, and the academic teacher giving classes in literary translation in bilingual groups at the University of Barcelona. Both experiences, at the beginning motivated by circumstances, have led to the elaboration of precise working methods, as well as to the formulation of a series of theoretical observations on this specific process of translation, which is a compromise between a tendency to defend the specificity of the original and a tendency to focus on the specificity of the target culture.
Year
Volume
Pages
141-151
Physical description
Contributors
 • Universitat de Barcelona
References
 • Bąk, G. (2005), „Los estudios de lengua y literatura polaca en Madrid”, w: González Martínez, E., Nalewajko, M. (eds.), España y Polonia: los encuentros, CSIC, Madrid, s. 259‑‑ 266.
 • Berman, A. (2009), „Przekład jako doświadczenie obcego”, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków, s. 249‑‑ 264.
 • Ferrater, G. (1986), „Witold Gombrowicz”, w: Papers, cartes, paraules, Quaderns Crema, Barcelona.
 • Głowiński, M. (1995), „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 86‑‑ 92.
 • Gombrowicz, W. (1947), „Ferdydurke”, traducido por el autor, asesorado por un Comité de traducción, Argos, Buenos Aires.
 • Gombrowicz, W. (1986), Dramaty, Dzieła, t. VI, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Gombrowicz, W. (1997), Dziennik 1953‑1956, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Gombrowicz, W. (1999), Dziennik 1961‑1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Heydel, M. (2009), „Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem”, Teksty drugie, 6, Warszawa, s. 21‑‑ 33.
 • Kurek, M. (2004), „Ferdydurke po hiszpańsku (kilka uwag o autorskim przekładzie Gombrowicza)”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask, s. 13‑‑ 20.
 • Manero, L. (2012), „La traducción en colaboración en la industria editorial española”, [on‑‑ line] http://www.recercat.cat//handle/2072/204610 – 26 II 2013.
 • Miecznicka, M. (oprac.), (2007), „Autoryzowane przekłady Ferdydurke”, w: Bolecki, W., Jarzębski J., Łapiński, Z. (red.), Witold Gombrowicz: Ferdydurke. Pisma zebrane, wydanie krytyczne, t. II, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 769‑‑ 805
 • Piglia, R. (2000), „La novela polaca”, w: Formas breves, Anagrama, Barcelona, s. 69‑‑ 80.
 • Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Rússovich, A. (2010), „Sobre esta traducción”, w: Gombrowicz, W., El casamiento, Traducción de Alejandro Rússovich y Witold Gombrowicz, El Cuenco de Plata, Buenos Aires, s. 5‑‑ 6.
 • Saer, J.J. (1989), „La perspectiva exterior: Gombrowicz en Argentina”, Punto de vista, 35, http://www.literatura.org/wg/wgsaer.htm – 27 VII 2012.
 • Sawicki, P. (2003), „Hiszpańskie lata Pani Gabrieli”, Dekada Literacka, 7‑‑ 8 (199‑‑ 200), [on‑‑ line] http://dekadaliteracka.pl/?id=3793 – 28 II 2013.
 • Skibińska, E. (2003), „Zniekształcone odbicie. Proza polska lat 1945‑‑ 1989 we francuskim przekładzie”, Teksty drugie, 5, Warszawa, s. 138.
 • Verdegal Cerezo, J.M. (1996), „La enseñanza de la traducción literaria”, w: Hurtado Albir, A. (ed.), La enseñanza de la traducción, Universitat Jaime I, Castelló, s. 213‑‑ 216.
 • Zaboklicka, B. (2006), „Nowe odczytanie Ślubu Witolda Gombrowicza w świetle przekładu autorskiego na hiszpański”, w: Czermińska, M., Meller, K., Fliciński, P. (red.), Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 265‑‑ 275.
 • Zaboklicka, B. (2006), „Dwukrotne odkrycie Ferdydurke w Katalonii, czyli dwie różne wersje powieści po katalońsku”, w: Konieczna‑‑ Twardzikowa, J., Filipowicz‑‑ Rudek, M. (red.), Między oryginałem a przekładem: Nieznane w przekładzie, XI, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 273‑‑ 281.
 • Zaboklicka, B. (2010), „Ferdydurke w Katalonii: dwa przekłady, dwie różne powieści”, w: Jarzębski, J. (2010), Witold Gombrowicz nasz współczesny, Universitas, Kraków, s. 87‑‑ 99.
 • Zaboklicka, B. (2012): „Rywalizacja z przekładem autorskim na przykładzie Ferdydurke Witolda Gombrowicza”, w: Guławska‑‑ Gawkowska, M., Hejwowski, K., Szczęsny, A. (red.), Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca?, Sowa, Warszawa, s. 415‑‑ 422.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de8674b1-eb54-4ecd-b6f3-7544fc99af97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.