PL EN


2013 | 25 | 233-241
Article title

Granice kultury w telewizji

Content
Title variants
EN
Cultural Borders in Television Broadcast
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper concerns the idea of cultural borders in television broadcast. If we assume that television not only spreads culture, but also creates culture in a wide anthropological sense, we can ask what kind of culture is created by television and what are its limitations. The article discusses the role of television broadcasting in creating and destructing cultural borders. The main issue of this article is to show the role of TV images in experiencing heterogeneity and multiculturalism of the world expressed in TV news broadcast from various regions.
Year
Volume
25
Pages
233-241
Physical description
Contributors
 • dr hab., prof. UwB Alicja Kisielewska, Zakład Wiedzy o Kulturze, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wyd. Sic, Warszawa 2005.
 • Burszta W. J., Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa 2008.
 • Castells M., End of Millenium, Oxford: Blackwell 1998.
 • Fiske J., Television Culture, Routledge, London – New York 1997.
 • Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, przeł. M. M. Piechaczek, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 • Krzysztofek K., Telewizja: aktor czy ofiara globalizacji, (w:) Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne. Sesja naukowa, Kraków 24–25 lutego 2000.
 • Pomieciński A., Etnografia pokoju telewizyjnego, czyli „pisanie o oglądaniu”, (w:) Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbricha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007.
 • Reeves B., Nass C., Media i ludzie, przeł. H. Szczerkowska, PIW, Warszawa 2000.
 • Welsch W., Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, (w:) Estetyka transkulturowa, pod red. K. Wilkoszewskiej, Universitas, Kraków 2004.
 • Wilkoszewska K., Przejścia graniczne w dobie transkulturowości, (w:) Przyszłość tradycji, pod. red. S. Krzemienia-Ojaka, Libra, Białystok 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dea240c6-5928-4226-b451-b9db4b514267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.