PL EN


2014 | 4 | 437-447
Article title

Społeczeństwo starostwa sandomierskiego w dobie Rokoszu Zebrzydowskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Society of Sandomierz county in the era of Zebrzydowski’s Rebellion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie przede wszystkim stosunku rokoszan do miejscowej ludności, nastrojów panujących wśród mieszkańców starostwa sandomierskiego, konsekwencji wojny domowej, oraz innych sytuacji z ich życia (np. sporów granicznych, niezadowolenia z poczynań starosty), mających wpływ na życie zwykłego człowieka w początkach XVII w. Rewizja spustoszenia z 1606 r. to dokument typowo gospodarczy, jednak „między wierszami” możemy wyczytać jakie były praktyki rokoszan wobec ludności cywilnej oraz jak ta wojna domowa wpłynęła na sytuację społeczną mieszkańców.
EN
The aim of the article is to present fi rst of all the att itude of those who formed rebellion towards the local population, tendencies among inhabitants of Sandomierz county, the consequences of the civil war and other everyday situations infl uencing on the daily life of the ordinary person in Sandomierz at the beginning of seventeenth century. Revision of the devastation is typically economic document, but we can read between the lines what kind of practices were undertaken against civilians and the way in which the war infl uenced on the social and an economic situation of those local people.
Year
Issue
4
Pages
437-447
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
References
 • Bibliografia
 • Teksty źródłowe
 • [1] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Kameralne, sygn. 1/28.
 • [2] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Dział XVIII-Lustracje, sygn. 31.
 • [3] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Dzid XVIII - Lustracje, sygn. 69.
 • [4] Księgi reforendarskie, t. 1582-1602, Warszawa 1910.
 • [5] Rewizja spustoszenia od wojsk i ludzi pod Sandomierzem zgromadzonych w roku 1606 spisana, Kielce 2007.
 • Książki/czasopisma
 • [6] Chłapowski K., Falniowska-Gradowska A. (red.), Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI- XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1993.
 • [7] Gloger Z, Encyklopedia staropolska ilustrowana,T.IIl, Warszawa 1972.
 • [8] Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, T. IV, Warszawa 1972.
 • [9] Herbarz polski, część l. Wiadomiści historyczne-genealogiczne o rodach szlacheckich, T. IV, Warszawa 1901.
 • [10] Kiryk F. (red.), Dzieje Sandomierza XW-XVIII w., cz. I. W okresie świetności, T. II, Warszawa 1993.
 • [11] Kłoczewski K, Urban W. (red.), Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVII wieku. Spisy, Komik 1991.
 • [12] Kowalski W, Ad perpetuam rei memoriam... Kopiariusz parafii Dóbrowoda i jego autor Wojciech Chotelski, [w:] S. Rosik, P. Wiszewski (red.), Mundus hormnis - cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, (Ad fontes. Interdyscyplinarne spotkania historyczne VI. „Acta Unwersitatis Wratislaviensis", No 2966), Wrocław 2006 [2007].
 • [13] Kurzyp K., Ziemia Stężyćka, Radom 1990.
 • [14] Madszewski J., Wojna domowa w Polsce (1606-1609). Studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji. Część I Od Stężycy do Janowca, Wrocław 1960.
 • [15] Majkowski W., Starostowie sandomierscy jako administratorzy i gospodarze dóbr królewskich w drugiej połowie XVI i na początku XVII stulecia, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne" 2007, T. VIII.
 • [16] Wiśniewski ]., Dekanat sandomierski, Radom 1915.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-deaccbda-b713-4e9b-a36a-8dc4e9b613d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.