Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 13-25

Article title

Job crafting wśród nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Przedmiotem opracowania jest problematyka job crafting, aktualnie jeszcze (z punktu widzenia badań empirycznych) w niewielkim stopniu obecna w literaturze przedmiotu. Opracowanie jest złożone z dwóch części: teoretycznej, w której omówiona została koncepcja job crafting i przytoczone wyniki badań nad samym zjawiskiem i czynnikami współwystępującymi z job crafting, a także empirycznej, obejmującej prezentację wyników badań mieszanych [Venkatesh i in. 2013, s. 24]1, przeprowadzonych w grupie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ich wyniku okazało się, że zjawisko to występuje także w warunkach szkół polskich, na poziomie zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjum: nauczyciele szkół podstawowych i ze szkół gimnazjalnych podejmują działania zmierzające do dostosowania wykonywanej pracy do własnych preferencji i są zdania, że w aktywności tej brakuje im autonomii i poczucia sensu wykonywanej pracy.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-deb24743-225f-411d-bc02-02c55bfa7bd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.