Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 126-136

Article title

Česká historiografie na počátku 21. století – mezi příběhem, strukurou a teorií

Title variants

Languages of publication

CS

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

126-136

Physical description

Contributors

 • Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

References

 • Alter¬hus L., Für Marx, Berlin 2011.
 • Břeňová V., Soudobé dějiny. Obsah ročníků I–XV (1993–2008), Praha 2009.
 • Christovová V., Historický původ tachogenního světa, [w:] D. Blümlová, J. Rauchová, Čas rychlých kol a křídel, České Budějovice 2008, s. 338-342.
 • Collegium Carolinum. Forschungsstelle für die böhmischen Ländern. Jahresbericht 2010.
 • Čornej P., Věčný pro¬blém: jak psát dějiny, [w:] O psaní dějin, edd. K. Bláhová, O. Sládek, Praha 2007, s. 15-40.
 • Dahrendorf R., Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v časech zkoušek, Jino¬čany 2008.
 • Devátá M., Olšáková D., Sommer V., Dinuš P., Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010.
 • Doležel L., Fikce a historie v období postmoderny, Praha 2008.
 • Halbwachs M., Kolektivní paměť, Praha 2009.
 • Historische Zeitschriften im internationalen Vergleich, Hg M. Middell, Leipzig 1999.
 • History beyond the Text. A studenťs guide to approaching alternative sources, edd. S. Barber, C. M. Peniston–Bird, New York 2009.
 • Hlaváček I., O mých předchůdcích i současnících, Pra¬ha 2011.
 • Horčáková V., Rexová K., Česká historická bibliografie. Plány a perspektivy, Český časo¬pis historický 108 (2010), s. 278-286.
 • Horský J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009.
 • Iser W., Jak se dělá teorie, Praha 2009.
 • Jiroušek B., Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci, Praha 2011.
 • Jiroušek B., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008.
 • Jiroušek B., Význam úvah o světových dějinách na stránkách Československého ča¬sopisu historického, [w:] Česká věda a Pražské jaro (1963–1970), Praha 2001, s. 305-311.
 • Krámský D., O povaze humanitních věd, Liberec 2008.
 • Lach J., Josef Šusta a Dějiny lidstva, Olomouc 2001.
 • Le Goff J., Paměť a dějiny, Praha 2007.
 • Leduc J., Historici a čas. Koncepcie, otázky, diela, Bratislava 2005.
 • Lukacs J., Na konci věku, Praha 2009.
 • Marchart O., Cultural Studies, Konstanz 2008.
 • Munslow A., Narrative and History, Hampshire–New York 2007.
 • Pánek J., Historik mezi „mocí” a „slušností” (Na okraj knihy Bohumila Jirouška o Jaroslavu Charvátovi), Český časo¬pis historický 109 (2011), s. 674-684.
 • Pánek J., Historiografie, historické vědomí a odpovědnost, [w:] VIII. sjezd českých historiků, ed. J. Pešek, Praha 2000, s. 19-27.
 • Pešek J., Česká historiografie na počátku 21. století – cesty jejího hodnocení, Český časo¬pis historický 105 (2007), s. 89-100.
 • Profant M., Myslet uprostřed dějin. K pojetí dějin a déjinnosti ve filosofii symbolických forem Ernsta Cassirera, Praha 2011.
 • Pullmann M., Konec experimentu, Praha 2011.
 • Ripka P., Školy jsou kritické, ale změny neodmítají, Lidové noviny 11. 10. 2011, s. 11.
 • Sabbatucci G., Vidotto V., Il monde contemporaneo. Dal 1848 a oggi, Roma – Bari 2005.
 • Šmahel F., Závěrečný projev na IX. sjezdu českých historiků, Český časo¬pis historický 105 (2007), s. 113-121.
 • Tosh J., Lang S., The Pursuit of History. Aims, methods and new directions in the study of modern history, Harlow 2006.
 • Vansina J., Oral Tradition as History, Madison 1985.
 • Vorel P., Základy historické regionalistiky, Pardubice 2005.
 • Zlatuška J., Chybné vládní plány jen vyždímají studenty, Lidové noviny 11. 10. 2011, s. 12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-deb5f505-bd38-4de5-937e-2fef3891b515
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.