PL EN


2014 | 3(12) | 7-12
Article title

Wspieranie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie

Content
Title variants
EN
Supporting persons with disabilities in the open access to information and services published on the Internet
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przestawiono zagadnienie dostosowania stron internetowych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: sensorycznej, ruchowej, intelektualnej. Celem tekstu jest prezentacja rozwiązań, jakie są wdrażane w celu likwidacji barier w dostępie do sieci. W tekście wykorzystano materiały z konferencji „Dostępność Polska 2014”, współorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, która podsumowała prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) projekt: „Wspieranie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie”. Specjaliści z Integracji przebadali ponad 500 serwisów internetowych instytucji publicznych, a 300 z nich aktywnie wspierali we wdrażaniu dostępności. W e-szkoleniach i warsztatach, realizowanych w ramach projektu, wzięło udział ponad 700 osób, które na co dzień odpowiedzialne są za serwisy tych instytucji.
EN
The article presents the issue of adapting websites to the needs of persons with different types of disability: sensory, physical or intellectual. The aim of the text is to present solutions that are implemented in order to eliminate barriers to the access to the network. The text uses material from the conference on „Availability of Poland 2014”, co-organized by the Friends of Integration Association, which summed up the project „Supporting persons with disabilities in the open access to information and services published on the Internet” run in cooperation with the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons (PFRON). Specialists from the Integration studied more than 500 websites of public institutions, and supported actively 300 of them in the implementation of accessibility. More than 700 people responsible for the services of these institutions, took part in e-learning courses and workshops every day, that were realized within the project.
Year
Issue
Pages
7-12
Physical description
Dates
issued
2014-10-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-debb222e-4311-4037-a8d9-e857617282f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.