Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 212 | 91-97

Article title

Wskaźniki poziomu innowacyjności dla krajów Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Indicators of the level of innovation for member states of the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł porusza kwestię metodologii pomiaru potencjału innowacyjności gospodarki, pozwalających na ocenę makroekonomiczną. W tym celu skupiono się na omówieniu wskaźników Global Creativity Index (GCI) oraz Summary Innovation Index (SII), wraz ze wskazaniem na wady i zalety stosowania wymienionych indeksów. W opracowaniu zawarto również porównanie krajów członkowskich Unii Europejskiej, przyjmując jako kryterium omawiane wcześniej wskaźniki. Dokonano krótkiej charakte¬rystyki państw zajmujących kolejne miejsca w rankingach innowacyjności.
EN
The article discusses the issue of methodology for measuring creative poten¬tial of the economy. For this purpose the discussion focuses on indicators like Global Creativity Index and Summary Innovation Index. There are discussed the advantages and disadvantages of each indicator. The study also includes a comparison of EU member states by adopting as a criterion discussed indicators.

Year

Volume

212

Pages

91-97

Physical description

Contributors

author

References

  • Eysenck H. (1996), The measurement of creativity [w:] A. Boden (red.), Dimensions of creativity, MIT Press, Cambridge.
  • Florida R. (2002), The rise of creative class, Basic Books, New York.
  • Florida R., Mellander Ch., Stolarick K., Silk K., Matheson Z., Hopgood M. (2011), Cre¬ativity and prosperity: The Global Creativity Index, martinprosperity.org/media/ GCI Report Sep 2011.pdf (dostęp: 15.10.2014).
  • Hollanders H., Es-Sadki N. (2014), Innovation union scoreboard 2014, http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf (dostęp: 12.10.2014).
  • Hui D., Ng Ch., Mok P., Fong N., Chin W., Yuen Ch. (2014), A study on Creativity Index, www.uis.unesco.org/culture/Documents/Hui.pdf (dostęp: 15.10.2014).
  • Saltelli A., Villaba E., (2009), How about composite indicators? [w:] E. Villaba (red.), Measuring creativity. Proceedings for the conference „Can creativity be measured?”, Brukssels.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dedffd19-4172-4099-8515-8c97e4672ca4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.