PL EN


2010 | 87 | 67-82
Article title

Metody portfelowe w planowaniu strategicznym jednostek biznesu

Authors
Title variants
EN
Portfolio Methods in Strategic Planning of Business Entities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Specyfiką współczesnych firm jest dążenie do opanowywania rynku. Jednym z możliwych sposobów takiej działalności, w szczególności przez duże przedsiębiorstwa, jest tworzenie strategicznych jednostek biznesu. Biznesy na rynku mają określony i ograniczony okres życia. Wymaga to wycofywania biznesów z rynku i planowanie wprowadzenia nowych. Podejmowanie decyzji w trakcie planowania strategicznego biznesów wspomagane jest metodami portfelowymi. W artykule wskazano na przykłady wykorzystania dwóch z nich, a mianowicie metod macierzowych: Boston Consulting Group i General Electric.
EN
Temporary companies have a tendency to control the market. One of the possible activities, preferred especially by large companies, is creating strategic business entities. Enterprises have defined and limited life span. It implies withdrawals and launching new firms. Decision making process during business strategic planning is supported by portfolio methods. The article features two examples of matrix methods: Boston Consulting Group (BCG) and General Electric.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Antczak S., Czynniki decyzyjne w działalności marketingowej organizacji [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej Nr 83, Seria: Administracja i Zarządzanie (10) 2009, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
  • 2. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2005.
  • 3. Mazurek-Łopacińska K. (red. nauk.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
  • 4. Lambin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-def23803-4855-4b73-a153-175063e85b37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.