PL EN


2018 | 2(16) | 56-70 (15)
Article title

ŚWIATOWE ZUŻYCIE ENERGII PIERWOTNEJ ORAZ ZAPOTRZEBOWANIE NA NIĄ W PRZYSZŁOŚCI

Authors
Content
Title variants
EN
GLOBAL PRIMARY ENERGY CONSUMPTION AND FUTURE DEMAND FOR IT
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the developing world, the demand for energy is constantly growing. Most scenarios of economic development in the world predict an increase in demand for fuels and energy. For example, in the New Policy Scenario developed by the International Energy Agency, an increase in the share of natural gas and renewable energy in primary energy demand is assumed. Not only highly developed countries expect an increased demand in this area, also developing countries, mainly from Asia, will need more fuels and energy in the future. The main development engines will be China and India. It is these countries that will need the most raw materials and energy. Poland is also planning further economic development, but the continued lack of energy policy does not allow for the accurate assessment of future needs in this area.
Year
Issue
Pages
56-70 (15)
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, adres e-mail: olkuski@agh.edu.pl
References
 • BP 2017 – BP Statistical Review of World Energy, June 2017.
 • Energia 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Eurostat 2017 i 2018; http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (23.03.2018).
 • Gawlik L., red. 2013, Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe, Katowice.
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Grudziński Z. 2013, Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego, „Rocznik Ochrona Środowiska”, t. 15, s. 2249–2266, ISSN 1506-218X.
 • Key World Energy Statistics. International Enery Agency 2017.
 • Outlook 2017 – World Energy Outlook 2017. International Energy Agency 2017.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku.
 • Primary 2018 – Primary Energy Consumption by Source https://www.eia. gov/tota lenergy/data/monthly/pdf/sec1_7.pdf (29.03.2018).
 • Prognoza 2015 – Prognoza ludności rezydującej dla Polski w latach 2015–2050, Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy.
 • Stala-Szlugaj K. 2016, Perspektywy zapotrzebowania na węgiel kamienny przez sektor drobnych odbiorców z regionu N-E, „Polityka Energetyczna”, t. 19, z. 4, s. 21–36, ISSN 1429-6675.
 • Szurlej A., Kamiński J., Janusz J., Iwicki K., Mirowski T. 2014, Rozwój energetyki gazowej a bezpieczeństwo energetyczne, „Rynek Energii” nr 6, s. 33–38.
 • UN 2018 – United Nations. Department of Economic and Social Affers, https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-populationprospects-2017.html (22.03.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-def4fdae-c873-444d-b532-bcb4ffecbca8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.