PL EN


2016 | 5 (796) | 15-28
Article title

Zarządzanie procesami a poziom organizacji pracy

Title variants
EN
Process Management for the Effects of the Organisation Performance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacje wciąż poszukują nowych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie poprawy efektywności działania. Wyrazem tego jest wdrażanie do praktyki koncepcji zarządzania procesowego, która polega na traktowaniu przedsiębiorstwa jako spójnego systemu, odwołującego się do procesów. Zarządzanie organizacją w układzie procesowym powinno zapewnić jej wyższy poziom organizacji pracy, większą elastyczność działania oraz przyspieszyć szybkość reagowania na zmieniające się wymagania. Okazuje się jednak, że może pełnić także funkcję formalną i nie pozostawać w bezpośrednim związku z procesami realizacji zadań. Celem artykułu jest wskazanie jak wdrożenie zarządzania procesami może wpływać na organizację pracy.
EN
Organisations are always looking for new solutions to achieve efficiency. This concept is called process management and involves treating the company as a coherent system referring to the process. Process management should ensure the higher level of organisation performance, greater flexibility and accelerate the speed of response to changing requirements. But in some situation it could be only a formal solution which does not support the company. The aim of the article is to show how to implement process management can influence the organisation performance.
Contributors
  • dr Katarzyna Kulig- Moskwa, Instytut Zarządzania I Marketingu, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyzsza Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • dr hab. Krzysztof Łobos, Instytut Zarządzania I Marketingu, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyzsza Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • dr Joanna Nogieć, Instytut Zarządzania I Marketingu, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyzsza Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • dr Mirosława Szewczyk, Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-def7df26-9e1e-4e43-b13e-e2f1d3f405b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.