Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 115-132

Article title

Gazociag Nord Stream 2 - wyzwaniem dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Nord Stream 2 gas pipeline as a challenge for the energy security of the European Union

Conference

-

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Uzależnienie od importu surowców w Unii Europejskiej będzie postępować i w związku z tym, priorytetem polityki bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich jest utworzenie jednolitego rynku energii oraz solidarność w relacjach z dostawcami. Państwa UE nie wypracowały jednak spójnej polityki bezpieczeństwa energetycznego, a ich działania w tym wymiarze mają głównie charakter indywidualny, zgodnie z zasadą subsydiarności. Polityka energetyczna Rosji jest elementem jej szerszej strategii wobec państw europejskich. Rosja coraz mocniej zacieśnia współpracę gospodarczą z wybranymi państwami Unii Europejskiej. Rozwinęła się ona na dużą skalę i opierała przede wszystkim na eksporcie rosyjskiego gazu ziemnego z wykorzystaniem infrastruktury rurociągowej. Priorytetem strategii energetycznej Rosji jest rozwój infrastruktury transportowej oraz wywieranie większego wpływu na cenę surowców. W niniejszym opracowaniu przedstawiony zostanie projekt infrastruktury przesyłowej gazu do Europy – Nord Stream 2.
EN
The growing energy needs have given European Union a strong interest in developing ties with energy-producing states to build necessary pipeline infrastructure. Russia is a key player in European energy market. The energy security policy of Russia is an element of its wider strategy towards European states. Thereby the Russian Federation articulated clear strategy regarding energy relations with its partners: improving cooperation with some EU member states. Russian gas potential is very important in this context. Nord Stream 2 is an element of the gas pipeline competition in Europe and bipolar energy policy in EU.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

115-132

Physical description

artykuł naukowy

Document type

-

Dates

published
2019-11-10

Contributors

References

Notes

PL
brak

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-df06a2a5-c9e3-4b81-a137-8508d8e9e578
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.