PL EN


2014 | 180 cz 2 | 44-54
Article title

Efektywność w szpitalach publicznych

Content
Title variants
EN
Efficiency in the Public Hospital
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the main issues of assessing the effectiveness of hospital management. Basing on the literature review, selected definitions and categories of efficiency in health care were presented. The criteria and measures assessing the effectiveness of health care organization based on the idea of its multidimensionality were discussed.(
Year
Volume
Pages
44-54
Physical description
Contributors
References
 • 1.Dubas K.: Problematyka efektywności w ochronie zdrowia - znaczenie i metody pomiaru. "Problemy Zarządzania" 2011, Vol. 9, nr 3.
 • 2.Hass-Symotiuk M.: System pomiaru i oceny dokanań szpitala. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 3.Jacobs R., Smith P.C., Street A.: Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia. ABC a Wolters Kluwer bisiness, Warszawa 2013.
 • 4.Marcinkowska E.: Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 5.Matwiejczuk R.: Efektywność - próba interpretacji. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 11.
 • 6.Niestrój R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 7.OECD Health Data 2012. www.oecd.org/ststistics.
 • 8.Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2005.
 • 9.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali z 2007 roku. www.mz.gov.pl.
 • 10.Sieć szpitali a polityka jakości w opiece zdrowotnej. www.mz.gov.pl.
 • 11.Suchecka J., Owczarek K.: Mierniki efektywności usług zdrowotnych w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej. "Problemy Zarządzania" 2011, Vol. 9, nr 3.
 • 12.Zarys Systemu Ochrony Zdrowia. Polska 2012. Red. S. Golinowska. NFZ, Warszawa 2012.
 • 13.Ziębicki B.: Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Bochnia 2007, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df2d3e8b-430f-4f50-a218-1a3d9d9ae06d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.