PL EN


2010 | 1 | 1 | 78-83
Article title

Rozwijanie myślenia technicznego graficznego uczniów

Content
Title variants
EN
Developing pupils thinking of technical graphics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem nauczania techniki w płaszczyźnie psychologicznej jest rozwijanie myślenia technicznego uczniów. Poszczególne rodzaje myślenia technicznego są rozwijane poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju zadań technicznych. W procesie posługiwania się rysunkiem technicznym istotne znaczenie odgrywa myślenie techniczne graficzne, które należy rozwijać poprzez zadania koncepcyjne, graficzne twórcze i odtwórcze.
EN
The aim of teaching techniques is to develop a psychological level of technical thinking students. Various types of technical thinking are developed by solving various technical tasks. In the process of using the diagram it is important that the technical picture thinking, which should be developed through tasks conceptual, creative graphics and shit.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
78-83
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
 • Długosz A. (2007), Rozwijanie umiejętności technicznych uczniów na przykładzie umiejętności czytania rysunków technicznych [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, red. W. Furmanek, Rzeszów.
 • Franus E. (1978), Myślenie techniczne, Kraków.
 • Franus E. (1967), Rozwój rozumienia narzędzi przez uczniów, Kraków.
 • Franus E. (2000), Wielkie funkcje technicznego intelektu, Kraków.
 • Furmanek W. (2003), Teoretyczno-praktyczne podstawy nowego modelu edukacji ogólnotechnicznej [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i informatycznej, red. W. Furmanek, W. Walat, Rzeszów.
 • Furmanek W. (2005), Kierunki poszukiwania struktury wiedzy dla potrzeb edukacji technicznej [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, red. W. Furmanek, A. Piecuch, W. Walat, Rzeszów.
 • Furmanek W. (2007), Jutro edukacji technicznej, Rzeszów.
 • Kopeć B. (1989), Wkład rysunku technicznego do rozwoju myślenia konstrukcyjnego [w:] Potrzeby i możliwości integracji w kształceniu politechnicznym, red. K. Uździcki, H. Wolffgramm, Zielona Góra.
 • Krauz A. (2010), Semiprogramowanie nowoczesną metodą współczesnej edukacji zawodowej, Rzeszów.
 • Lech K. (1974), Rozwijanie myślenia technicznego uczniów przez łączenie teorii z praktyką, Warszawa.
 • Piątek T. (2005), Postawy wobec techniki – technologii informacyjnych wyznacznikiem kultury informacyjnej [w:] XVII Didmattech, red. J. Stoffa, J. Pavelka, F. Franko, Presov.
 • Piecuch A. (2008), Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia, Rzeszów.
 • Sielawa J. (1981), Samoocena w procesie uczenia się rysunku technicznego, Warszawa.
 • Szuman S. (1955), Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław.
 • Walat W. (2004), Podręcznik multimedialny. Teoria – metodologia – przykłady, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df4528f2-36d0-42f6-8175-b68708c18890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.