Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 2 | 108-115

Article title

Człowiek bazaru/człowiek supermarketu. Perspektywy badań nad językiem na bazarze miejskim

Authors

Content

Title variants

EN
The traditional marketplace contra supermarket. The perspectives of the language on marketplace researches.

Languages of publication

PL

Abstracts

Traditional marketplace’s enviromnent differs from the modem space, within are provided customary trade contacts. In opposite the marketplace is located the supermarket – modem place of trade, which appeared in Poland during the process of political transformation. As a result, a specific motivated anthropological opposition has been created – marketplace man/supermarket man, which were described in wellknown dissertation „ Anthropology of everyday life”, written by Roch Sulima. The particular parts of the opposition are reflected in the language used in the marketplace during the everyday conversations. One can favour the opposition between individual language in the marketplace and institutional acts of speaking in a modem supermarket.

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

108-115

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Awdiejew A., Labocha J., Rudek K., O typologii tekstów języka mówionego, Polonica VI, 1980.
 • Danka I. R., Kaczor I., Terminy market, targ, rynek i tym podobne na tle historycznoporównawczym, w: Język w marketingu, red. K. Michalewski, Łódź 2009.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rynek wewnętrzny w 2009 roku, Warszawa 2010.
 • Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994.
 • Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa 2000.
 • Klemensiewicz Z., O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, [w:] Pochodzenie polskiego języka literackiego. Studia staropolskie, red. K. Budzyk, t. III, Wroclaw 1956.
 • Kulesza P., Niebieski Syfon. Z dziejów bazaru Różyckiego, Warszawa 2004.
 • Kurczewski J., Cichomski M., Wiliński K., Wielkie bazary warszawskie. Środowisko społeczne, kultura i problem społeczny, Warszawa 2010.
 • Palka P., Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej, Katowice 2009.
 • Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Warszawa 2009.
 • Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.
 • Śleszyński P., autoreferat pracy doktorskiej Transformacja przestrzeni miejskiej Warszawy w latach 1990-99 na przykładzie zachodniej części centrum, Warszawa 2003.
 • Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002.
 • www.igipz.pan.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-df497ee6-f4f3-4228-a009-e96d08df91c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.