Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 159 | 237-264

Article title

Contestation of EU Climate Policy in Poland: Civil Society and Politics of National Interest

Content

Title variants

PL
Kontestacja unijnej polityki klimatycznej w Polsce: społeczeństwo obywatelskie i polityka interesu narodowego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Research on EU environmental and climate policy in CEEC has concentrated mainly on questions of norm diffusion and Europeanization, while trying to explain why CEEC and Poland in particular oppose an ambitious EU climate agenda. It was argued that political parties were uniform in opposition and relied exclusively on arguments provided by energy-intensive industry, while neglecting input from civil society. However, these accounts provide only a partial picture of civil society narrative as they focus mostly on international environmental NGOs that largely support EU policies. This paper takes a different approach and looks at contestation of EU climate policy through the lenses of a cosmopolitanism – nationalism cleavage. It provides illustration of civil society-based Euroscepticism, where contestation of EU at the policy level is used to voice opposition to European integration project in general (system level). Empirically, the objective of the paper is twofold: to identify the content of the narrative with particular focus on system-level contestation (Euroscepticism); and to provide explanations for the limited mobilization of these actors at the EU-level.
PL
Badania nad polityką ochrony środowiska i polityką klimatyczną UE w EŚW koncentrowały się dotąd na dyfuzji norm i procesie europeizacji, starając się wyjaśnić, dlaczego państwa EŚW, w szczególności Polska, sprzeciwiały się ambitnej unijnej agendzie klimatycznej. Wskazywano, że partie polityczne wyrażały jednogłośny sprzeciw, używając argumentów dostarczanych przez energochłonny przemysł i ignorując głosy wspierających unijną politykę organizacji pozarządowych. Jednak istniejące opracowania tylko częściowo ukazują narrację organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ odnoszą się głównie do międzynarodowych organizacji promujących ochronę środowiska. Podejście proponowane w niniejszym artykule jest inne: celem jest spojrzenie na kontestację unijnej polityki klimatycznej przez pryzmat podziału kosmopolityzm – nacjonalizm. W tekście ukazuję eurosceptycyzm organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które używają kontestacji UE na poziomie polityki do kontestowania projektu integracyjnego na poziomie systemowym. W wymiarze empirycznym identyfikuję treść narracji aktorów pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem kontestacji systemowej (eurosceptycyzmu) oraz staram się wyjaśnić ograniczoną mobilizację tych aktorów na poziomie unijnym.

Journal

Year

Volume

159

Pages

237-264

Physical description

Contributors

 • Instytut Studiów Politycznych PAN, Polna 18/20, 00-001 Warszawa

References

 • Andonova L.B. 2005. The Europeanization of environmental policy in Central and Eastern Europe. W: F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier (eds.), The Europeanization of Central and Eastern Europ. Cornell University Press.
 • Bee C., R. Guerrina. 2014. Participation, Dialogue, and Civic Engagement: Understanding the Role of Organized Civil Society in Promoting Active Citizenship in the European Union. „Journal of Civil Society” 10(1): 29–50.
 • Bennett W.L., S. Lang, A. Segerberg. 2014. European issue publics online: the cases of climate change and fair trade. W: T. Risse (ed.), European Public Spheres: Politics is Bac. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bochniarz Z., G.B. Cohen. 2006. The Environment and Sustainable Development in the New Central Europe, New York and Oxford: Berghan Books.
 • Bouza Garcia L. 2015. Participatory Democracy and civil society in the EU: agenda-setting and institutionalization. Palgrave Macmillan.
 • Braun M. 2014. EU Climate Norms in East-Central Europe. „Journal of Common Market Studies” 52(3): 445–460.
 • Braun M. 2014. Europeanization of Environmental Policy in the New Europe: beyond Conditionality. Ashgate, Farhnam & Burlington.
 • Carter N. 2013. Greening the mainstream: party politics and the environment. „Environmental Politics” 22(1): 73–94.
 • Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS), Co dalej z polskim górnictwem węgla kamiennego?, komunikat z badań nr 167/ 2015, 12.2015.
 • Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS), Stan środowiska i zmiany klimatu, komunikat z badań nr 39/ 2016, 03.2016.
 • Cianciara A.K. 2013. Polish Business Lobbying in the European Union 2004–2009: Examining the Patterns of Influence. „Perspectives on European Politics and Society” 14(1): 63–79.
 • della Porta D., L. Parks. 2015. Europeanization and Social Movements: Before and After the Great Recession. W: S. Boerner, M. Eigmueller (eds.), European Integration, Processes of Change and National Experience. Basingstoke & New York: Palgrave Studies in European Political Sociology, Palgrave Macmillan.
 • Delreux T., S. Happaerts. 2016. Environmental Policy and Politics in the European Union. Palgrave, London & New York.
 • European Commission, Public Opinion in the European Union: First Results, Standard Eurobarometer 85, Spring 2016.
 • European Commission, Special Eurobarometer 435: Climate Change, Report, May-June 2015, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurvey-Detail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2060 [08.08.2016].
 • European Platform against Wind Farms, EPAW’s Objectives, http://www.epaw.org/about_us.php?lang=en.
 • FIBRE, Konkurencyjny przemysł koszmarem konsumenta, 22.10.2015, http://www.fi bre.org. pl/post/konkurencyjny-przemysl-kosztem-konsumenta/
 • Fitzgibbon J. 2013. Citizens against Europe? Civil Society and Eurosceptic Protest in Ireland, the United Kingdom and Denmark. „Journal of Common Market Studies” 51(1): 105–121.
 • Gerhards J., H. Lengfeld. 2008. Support for European Union Environmental Policy by citizens of EU member and accession states. „Comparative Sociology” 7(1): 215–241.
 • Grande E., H. Kriesi. 2014. The restructuring of political conflict in Europe and the Politicization of European Integration. W: T. Risse (ed.), European Public Spheres: Politics is Bac. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Greenwood J., K. Tuokko. 2017. The European Citizens’ Initiative: the territorial extension of a European political public sphere? „European Politics and Society” 18(2): 166–181.
 • Heidbreder E.G. 2015. Governance in the European Union: A Policy Analysis of the Attempts to Raise Legitimacy through Civil Society Participation. „Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice” 17(4): 311–321.
 • Hosli O. M., M. Matilla, M. Uriot. 2011. Voting in the Council of the European Union after 2004 enlargement: a comparison of old and new Member States. „Journal of Common Market Studies” 49(6): 1249–1270.
 • http://biznesalert.pl/page/3/?s=pakiet+klimatyczny
 • http://www.ecoprobono.eu/blog
 • Jadwiga Wiśniewska o skutkach rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej oraz spraw rozwoju OZE, 06.07.2015, www. stopwiatrakom.eu.
 • Kohler-Koch B. 2010. Civil society and the European Union. W: H. K. Anheier, S. Toepler (eds.), International Encyclopedia of Civil Society. New York: Springer.
 • Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Polska powinna prowadzić własną politykę energetyczną i klimatyczną, 26.05.2015, http://www.solidarnosc.org.pl.
 • Korolec: Nie sztuką jest zredukowanie emisji. Problem w tym, jak zrobić to bez utraty konkurencyjności, „Biznes Alert”, 18.11.2014, http://biznesalert.pl/korolec-nie-sz-tuka-jest-zredukowanie-emisji-problem-w-tym-jak-zrobic-to-bez-utraty-konkurencyjnosci/
 • Kriesi H. et al. 2012. Political Conflict in Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lane D. 2010. Civil Society in the Old and New Member States. „European Societies” 12(3): 293–315.
 • Marcinkiewicz K., J. Tosun. 2015. Contesting climate change: mapping the political debate in Poland. „East European Politics” 31(2): 187–207.
 • Miskimmon A., B. O’Loughlin, L. Roselle. 2013. Strategic narratives: communication and the new world order. New York & London: Routledge.
 • Quittkat C. 2011. The European Commission’s Online Consultations: A Success Story? „Journal of Common Market Studies” 49 (3): 653–674.
 • Risse T. 2014. Introduction. W: T. Risse (ed.), European Public Spheres: Politics is Bac. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Schmitt H., J. Thomassen. 2005. The EU Party System after Eastern Enlargement. Vienna: Institute for Advanced Studies.
 • Szyszko: propozycje Brukseli ws. redukcji emisji CO2 są szkodliwe dla Polski, „Biznes Alert”, 01.08.2016, http://biznesalert.pl/szyszko-propozycje-brukseli-ws-redukcji-emisji-co2-sa-szkodliwe-dla-polski.
 • Zürn M. 2014. Politicization of World Politics and its Effects: Eight Propositions. „European Political Science Review” 6(1): 47–71.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-df61f2aa-6a6d-469c-94a5-68c71cc44e9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.