Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 18(25) | 10-27

Article title

Film Education in Poland – Historical Outline and Current State of Research

Authors

Title variants

PL
Historia edukacji filmowej w Polsce

Languages of publication

Abstracts

EN
The text explores traditions of film education, understood as education through film, in Polish film studies. Although film education has been a de facto part of informal education, we can trace many initiatives aimed at making it an element of formal schooling. Hence the attempt to incorporate film education into school curriculums at various levels of education, undertaken mainly by academic film experts (B. W. Lewicki, E. Nurczyńska-Fidelska). School film education has been fraught with numerous technological obstacles, as well as a lack of available materials to use as a foundation for educational practice. It has also been a challenge to develop appropriate competences of teaching staff. Film education has not found its place as a subject within formal education until today. The current fragmentation of entities responsible for it, and the lack of a coherent strategy means that film education becomes the domain of commercial and non-commercial programmes implemented in cinemas for the purposes of school education.

Journal

Year

Issue

Pages

10-27

Physical description

Contributors

author
  • University of Lodz

References

  • A Framework for Film Education in Europe (2015), Paris, 23 June. http://www.bfi.org.uk/ screening-literacy-film-education-europe. Barczyk, A., Wierzejska O. Łódzcy studenci filmoznawstwa po zajęciach. Edukacja filmowa. http://www.edukacjafilmowa.pl/dla-szkoly/dobre-praktyki-edukacyjne/item/2021 (access: 16.08.2016). Blicharska F. (1975). Film, [in:] F. Blicharska (ed.), Literatura a plastyka, muzyka, radio i film na lekcjach języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Bobiński, W. (2001). Teksty w kulturze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literackokulturowego. Kraków: Universitas. Ciszewska, E. (2016). “Jeszcze nie przełom. Łódzkie tradycje edukacji filmowej.” Kino, no. 3. Depta, H. (1975). Film i wychowanie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Depta, H. (1983). Film w życiu i wychowaniu młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Druick, Z. (2011). UNESCO, Film and Education. Mediating Postwar Paradigms of Communication, [in:] Ch. R. Acland, H. Wasson (eds.), Useful Cinema. Durham–London: Duke University Press. Dvořáková, T. Cz. (comp.), Komentovaná literatura, http://filmvychova.cz/cz/metodika/ komentovana-literatura/ (access: 25.07.2016). Faure, G. (ed.) (1972). Learning to Be. The World of Education Today and Tomorrow. Paris: UNESCO. Filmoteka Szkolna (2016). http://filmotekaszkolna.pl/aktualnosc,1132 (access: 11.07.2016). Frycie, S., Koblewska, J. (eds.) (1979). Film na lekcjach języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Gajda, J. (1982). Telewizja a upowszechnianie kultury. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Gajda, J. (1987). Telewizja, młodzież, kultura. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Gajda, J. (1979). Telewizja w kształceniu kultury literackiej uczniów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Grawon-Jaksik, A., Materska-Samek, M. (eds.) (2016). Czy kinematografia kręci się wokół dzieci? Kondycja kinematografii dla dzieci i analiza uwarunkowań edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia. Kraków: Fundacja Rozwoju Kina. Górecki, M., Sotomska, A. (eds.). Film Literacy Initatives. http://kreatywna-europa.eu/wpcontent/uploads/2016/01/Film-Literacy-Initiatives-2014-1.pdf (access: 16.08.2016). Hendrykowski, M. (ed.) (1997). Poloniści o filmie. Poznań: WiS. Imre, A. (2016). TV Socialism. Durham–London: Duke University Press. Jajko, K. (2016). “W drodze. Kino objazdowe PRL-u.” Ekrany, no. 1. Kinonh.pl. http://www.kinonh.pl/pliki/HISZPANKA_scenariusze_lekcji.pdf., (access: 16.08.2016). Klejsa, K. (2016). “Profesor Ewelina Nurczyńska-Fidelska (1938–2016). Wspomnienie. Pleograf.” Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu, no. 1. http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/ historia-polskiego-filmu/pleograf/andrzej-wajda/1/profesor-ewelina-nurczynska-fidelska-19382016-wspomnienie/544 (access: 4.07.2016).Koalicja filmowa. www.koalicjafilmowa.pl (access: 20.09.2016). Koblewska, J., Butkiewicz, M. (eds.) (1985). Edukacja filmowa w szkole podstawowej i średniej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Koblewska, J. (1976). Współczesne modele edukacji filmowej na świecie, [w:] J. Masłowska (ed.), Modele edukacji filmowej. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury. Koblewska-Wróblowa, J. (1961). Film i dzieci. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Koblewska-Wróblowa, J. (1964). Film fabularny w szkole. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Korsak, Z. (2004). Kultura filmowa – edukacja filmowa. Koncepcje, badania, uwarunkowania. Włocławek: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Kulik, A. (1964). Upodobania filmowe dzieci. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Lambert Peters, J. M. (1965). Edukacja filmowa (transl. Stanisława Dłuska). Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Lewicki, B. W. (1995). Młodzież przed ekranem, [in:] Lewicki, B. W. O filmie. Wybór pism. E. Nurczyńska-Fidelska, B. Stolarska (eds.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Litorowicz, A., Majewski, P. (2011). Raport: Edukacja filmowa w polskiej szkole na podstawie opinii nauczycieli uczestniczących w warsztatach “Filmoteki szkolnej”. Warszawa. http://www. koalicjafilmowa.pl (access: 16.08.2016). Machwitz, Z. (2007). Dom Kultury Filmowej. Łódź: Łódzki Dom Kultury. Marzec, A. (1990). Edukacja filmowa w szkole średniej. Kraków: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Krakowie. Miller, E. (1980). Doświadczenia Łódzkiego Domu Kultury w upowszechnianiu filmu w środowiskach młodzieżowych, [in:] J. Rulka (ed.), Problemy kultury filmowej. Materiały z konferencji naukowej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP Bydgoszcz. Moraczewski, K. (2003). “Wokół przedmiotu wiedza o kulturze.” Kultura Współczesna, no. 3. Nurczyńska-Fidelska, E. (1989). Edukacja filmowa na tle kultury literackiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Nurczyńska-Fidelska, E. (2002). Edukacja kulturalna, [in:] S. Bednarek, A. J. Omelaniuk, A. Tyszka, A. Zieliński (eds.), Kongres Kultury Polskiej 2000. Wrocław–Warszawa: Wydawnictwo Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Silesia. Nurczyńska-Fidelska, E., Parniewska, B., Popiel-Popiołek, E., Ulińska, H. (1993). Film w szkolnej edukacji humanistycznej. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN. Piątkowski, B. (1975). Jarmark X Muzy. Film polski w latach 1900–1945. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie. Silwon-Bublej, U. (2014). Programy edukacyjne Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej, [in:] D. Górecka, D. Gołębiowska (eds.), Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, edukatorów filmowych. Warszawa: Filmoteka Narodowa, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych. Skoczylas, L. (1975). Jak kinoteatr wychowuje naszą młodzież?, [in:] J. Bocheńska (ed.), Polska myśl filmowa. Antologia tekstów z lat 1898–1939. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum. Stylowy.net. http://www.stylowy.net/data/edu/0/37.pdf, (access: 16.08.2016).Szlązakowa, A. (ed.) (1967). Środki techniczne w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Świderska-Chorąży, E. (2011). Bliżej kina. Konferencje filmoznawczo-metodyczne w Borkach. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego. Trebišovský, J. V., Lehuta, E., Hapala, D., Zachar, J. (1969). Základy filmovej výchovy. Príručka pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry v školách I a II cyklu. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Zespół Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi (eds.) (2015). 25 lat Ogólnopolskich Konferencji Filmoznawczych Borki-Radziejowice 1991–2015. Łódź: Centralny Gabinet Metodyczny Edukacji Filmowej Dzieci i Młodzieży.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-df85eed4-b3aa-48ad-ba92-5e999a52f0d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.