PL EN


2017 | 8 | 4 | 56-64
Article title

Motywy podjęcia studiów przez absolwentów szkół średnich w Polsce i Słowacji – w świetle badań porównawczych

Content
Title variants
EN
Motives of Secondary School Graduates to Pursue Further Education and Study at the University level in Poland and Slovakia – a Comparative Research
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań porównawczych dotyczących wybranych motywów podjęcia studiów przez absolwentów szkół średnich w Polsce i Słowacji na przykładzie Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. W badaniach zostały wzięte pod uwagę różne aspekty, takie jak: zainteresowanie kierunkiem studiów, zaintere-sowania własne, jakości życia po ukończeniu studiów, otrzymanie dobrej pracy po studiach, przymus otoczenia oraz chęć zachowania młodości.
EN
The aim of this research paper is to present results of selected motives given by secondary schools graduates who wished to pursuit further education at the University level on the example of the Matej Bela University in Banska Bystrica in Slovakia and the University of Rzeszów in Poland. Various aspects have been taken into considerations such as personal interests, interests in the field of study, the quality of life after graduation, being offered a good job after graduation, peer and environment pressure, and the will to ‘stay young’.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
56-64
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych
author
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, Slovenská republika
References
 • Ciesielka, M., Kłyza, W. (2014). Motywy podjęcia studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w różnych uczelniach. Edukacja – Technika – Informatyka, 5 (1), 31–37.
 • Ciesielka, M., Noworyta, M. (2013). Motywy podjęcia studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w AGH. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (1), 39–44.
 • https://sjp.pwn.pl/slowniki/zdolność.html (15.06.2017).
 • https://www.synonimy.pl/synonim/starać%20się/ (15.06.2017).
 • http://synonim.net/synonim/spryt+życiowy (15.06.2017).
 • Jarecki, W. (2008), Motywy wyboru studiów i kierunku studiów wyższych. Studia i prace wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3, 143–153.
 • Jarco, P., Wąsiński, P. (2016). Motywy podejmowania studiów pedagogicznych w świetle badań kwestionariuszowych. Gospodarka Rynek Edukacja, Vol 17, Nr 2, 2016, 43–48.
 • Łobocki, M. (2003). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
 • Maszke, A.W. (2003). Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Omelan, A., Furgała-Selezniow, G., Skrzypczak, A. (2013). Motywy podejmowania studiów oraz oczekiwania edukacyjne i zawodowe studentów kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarun-kowania i problemy rozwoju turystyki (s. 477–484). Kraków: Wyd. IGiGP.
 • Szymczak, I. (2013). Motywy podjęcia studiów wyższych studentów pedagogiki w okresie przewartościowań systemowych w Polsce na przykładzie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Studia sieradzana, 4, 45–60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df927b96-769a-4023-9b8f-89e1c3fd64bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.