PL EN


2017 | 8 | 1 | 91-108
Article title

Paratekst w serii przekładowej — polskie przekłady dwóch wierszy Milivoja Slavička

Content
Title variants
EN
Paratext in a Series of Translations: Polish Translations of Two Poems by milivoj Slaviček
Languages of publication
PL HR EN
Abstracts
EN
Paratext has a considerable impact on the shaping of the way in which a literary work is open to each translation, as well as the dynamics of this openness. critical paratexts that refer to an existing translation prove that new attempts arise from the readers’ unfulfilled expectations. Peritexts, where the poetics of a given author is discussed, point out that the aesthetic value of a given work corresponds to the number of readings of that work (including translations). They also provide a justification (albeit not an indirect one) for individual translation solutions, similarly to paratexts, where the translator provides reflections on his or her own translation. on the other hand, elements of critical epitexts (i.e. reviews) oftentimes become an integral part of a new translated text in a series.
HR
Književnoj djelo je otvoreno prema svakom novom prijevodu. Paratekstovi u velikoj mjeri oblikuju vrstu i dinamičnost tog “otvorenja”. Kritički paratekstovi su dokaz da je uzrok nastojanja novih prijevoda istog dijela neispunjena očekivanja čitatelja.  S druge strane paratekstovi koji govore o poetici konkretnog pisca dokazuju da postoji paralelizam između vrijednosti književnog dijela i broja njegovih interpretacija (dakle također broja prijevoda). U njima nalazimo također opravdanje posebnih traduktoloških rješenja, slično kao u paratekstovima u kojima prevoditelj objavljuje razmatranja o vlastitom prijevodu. Sastojci kritičkih epitekstova često postaju sastavni dio novog prijevoda u seriji.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
91-108
Physical description
Dates
published
2017.12.31
Contributors
References
  • Balcerzan E., 1968: Poetyka przekładu artystycznego. „Nurt”, 8, s. 23—26.
  • Barańczak S., 1992: Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny. W: Idem: Ocalone w tłumaczeniu. Kraków, Wydawnictwo a5, s. 13—63.
  • Bednarczyk A., 2011: Polskie parateksty „Poematu bez bohatera” Anny Achmatowej. „Między Oryginałem a Przekładem”, t. 17, s. 35—53.
  • Genette G., 1992: Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. A. Milecki, tłum. W: H. Markiewicz, red.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 4, cz. 2. Kraków, Wydawnictwo Literackie, s. 320—353.
  • Legeżyńska A., 1986: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Małczak L., 2013: Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce 1944—1989. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Milanja C., [online]: Slavičekova »stvarnosna« poezija u odnosu prema smrti estetskog i kraju umjetnosti. Dostępne w Internecie: http://www.matica.hr/kolo/386 [dostęp: 11.11.2016].
  • Mrkonjić Z., [online]: Milivoj Slaviček ili o prometnosti jezika. Dostępne w Internecie: http://www.matica.hr/kolo/386 [dostęp: 11.11.2016].
  • Pavletić V., [online]: Slavičekovo traženje bitnog u egzistenciji. Dostępne w Internecie: http://www.matica.hr/kolo/386 [dostęp: 11.11.2016].
  • Zarek J., 1991: Seria jako zbiór tłumaczeń. W: P. Fast, red.: Przekład artystyczny 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 49—56.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dfb31ee2-62ec-44e6-8336-723435d05a4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.