Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 263-283

Article title

Laws Regarding Controversial Cultural Heritage in South Africa and the United States: Public Monuments and Street Names

Title variants

PL
Regulacje prawne dotyczące kontrowersyjnego dziedzictwa kulturowego w RPA i USA: pomniki historyczne i nazwy ulic

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Targeting cultural heritage to buttress new political and social aims is an ancient, and unfortunately, omnipresent practice among authoritarian regimes. Pharaohs’ excised the names of predecessors (and carved their own) on Egyptian obelisk cartouches; King Edward I of England captured and transported the Stone of Scone – Scotland’s coronation stone – to Westminster Abbey in 1296; Chairman Mao’s ‘Great Leap Forward’ led to the wholesale destruction of Chinese feudal culture in the mid-20th century; the Nazis methodically bombed and bulldozed over 90% of Warsaw’s historic Old Town; and the Islamic State (ISIS) recently demolished the tomb of the biblical prophet, Jonah, in Iraq. Calculated removal of cultural heritage, however, is also a modern widespread concern in representative governments like South Africa and the United States. This is particularly true when historic monuments and street names highlight controversial chapters of the past, like slavery and racial inequality. Monuments and street names that some associate with slavery and racial inequality are significant threads that delineate and reinforce a distinct cultural narrative of identity and importance across many urban tapestries in South Africa and the United States. But the laws for protecting or removing controversial monuments and street names in these two countries has received little attention. This article will, therefore, examine and compare the legal frameworks for protecting or removing controversial historic monuments and renaming controversial streets in South Africa and the United States.
PL
Działania wymierzone w dziedzictwo kulturowe z zamiarem wsparcia nowych politycznych i społecznych celów w świecie antycznym i niestety obecnie było i jest powszechną praktyką reżimów autorytarnych. Faraonowie usuwali imiona swych poprzedników (i dłutowali własne) na egipskich obeliskach; król Edward I zabrał i przetransportował kamień ze Scone – szkocki kamień koronacyjny – do Opactwa Westminsterskiego w 1296; maoistowski Wielki Skok Naprzód doprowadził do zniszczenia całej chińskiej struktury feudalnej w połowie XX wieku. Naziści systematycznie bombardowali i zrównali z ziemią ponad 90% warszawskiego Starego Miasta; ISIS ostatnio zniszczyło grobowiec biblijnego proroka Jonasza w Iraku. Niszczenie dziedzictwa kulturalnego z premedytacją dotyczy także legitymowanych rządów, jak na przykład w RPA czy USA. Ma to znaczenie głównie w odniesieniu do zabytków i nazw ulic kojarzących się z kontrowersyjną przeszłością, jak niewolnictwo i nierówność rasowa. Zabytki i nazwy ulic, które łączą się z niewolnictwem i nierównością rasową, to poważne kwestie wytyczające i wzmacniające odrębną narrację kulturową, mające znaczenie na wielu płaszczyznach miejskich w RPA i USA. Ale prawu chroniącemu bądź niwelującemu kontrowersyjne zabytki i nazwy ulic w obu krajach poświęcono dotychczas mało uwagi. Niniejszy artykuł bada i konfrontuje ze sobą ramy prawne ochrony lub niwelacji kontrowersyjnych zabytków i zmieniania kontrowersyjnych nazw ulic w RPA i USA.

Journal

Year

Volume

63

Pages

263-283

Physical description

Contributors

author
  • Georgia State University College of Law
author
  • University of Cape Town

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dfbc016f-05e8-4a28-a546-c86990e4eb4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.