PL EN


2012 | 6 (341) | 42-48
Article title

Analiza strategiczna spółki akcyjnej Indykpol SA przy wykorzystaniu metody SPACE

Content
Title variants
EN
Strategic Analysis of the Joint-Stock Company Indykpol with the Use of the SPACE Method
RU
Стратегический анализ акционерного общества «Indykpol» с использованием метода SPACE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest próba identyfikacji pozycji strategicznej giełdowej spółki Indykpol SA działającej na krajowym rynku drobiu oraz określenie zalecanej dla niej strategii działania. W związku z powyższym w czteropolowym układzie współrzędnych utworzonym w czterech wymiarach przeprowadzono analizę portfelową tej spółki z wykorzystaniem metody SPACE. Wyniki opracowania pokazują, że Indykpol SA charakteryzuje się silną pozycją i działa na atrakcyjnym rynku. Zatem należy zastosować agresywną strategię polegającą na intensywnej penetracji i ekspansji działalności.
EN
The objective of the article is an attempt to identify the strategic position of the quoted company Indykpol operating in the national market for poultry as well as to define the strategy of activities recommended for it. Having the said in mind, in the four-field set of coordinates, set up in the fourdimensions, there was carried out an analysis of this company’s portfolio with the use of the SPACE method. The results show that Indykpol SA is characterised by a strong position and is operating in an attractive market. Hence, there should be applied an aggressive strategy consisting in an intense penetration and expansion of activities.
RU
Цель статьи – попытка выявить стратегическую позицию биржевой компании «Indykpol», действующей на национальном рынке мяса птицы, и определить рекомендуемую стратегию действия. В этой связи в четырехполевой системе координат, созданной в четырех измерениях, провели анализ портфеля заказов этой компании с использованием метода SPACE. Результаты разработки показывают, что для «Indykpol SA» характерна сильная позиция и что компания действует на привлекательном рынке. Следовательно, надо применить агрессивную стратегию, заключающуюся в интенсивном проникновении и в экспансии деятельности.
Year
Issue
Pages
42-48
Physical description
Dates
published
2012-11-2012-12
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Bazarnik J. (red.), Badania marketingowe, Oficyna Wydawnicza, Kraków 1992.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 • Hill Ch., Jones G., Strategic Management, Houghton Mifflin Company, Boston 1992.
 • Kosecki A., Kozik R., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PKE, Warszawa, 1998.
 • Kozik R., Madyda A., Wykorzystanie metod planowania strategicznego do oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa budowlanego, (w:) Bizon-Górecka J. (red.), Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – formułowanie i implementacja strategii reakcji na ryzyko, TNOiK, Bydgoszcz 2000.
 • Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje-metody, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Krukowski K., Kulas-Klimaszewska I., Planowanie strategiczne, Wybrane metody. Agencja marketingowa, APIS, Olsztyn, 2002.
 • Rowe H. Mason R., Dickel H., Strategic management and business policy: A metodological approach, Addison – Wesley Pub. Co., Reading 1982.
 • http://www.lista500.polityka.pl/companies/show/255
 • http://www.portalspozywczy.pl/forum/55938_0.html
 • http://poradnikhandlowca.pl/wywiady/Mieczyslaw-Walkowiak--Wiceprezes-Zarzadu-ds--Handlu-i-Marketingu-Sokolow-S-A-,169,strona3.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dfbcad5a-9ea3-4ab8-b7fd-9a023eb75d71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.