PL EN


2017 | 8 | 2 | 56-61
Article title

Aktywność edukacyjna osób starszych w Polsce

Content
Title variants
EN
Educational Activity of the Elderly in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Osoby starsze nie stanowią homogenicznej grupy społecznej. Seniorzy są zróżnicowani pod względem cech społeczno-demograficznych oraz fazy starości, w jakiej się znajdują. Zróżnicowana jest też ich aktywność, w tym edukacyjna. Artykuł prezentuje poziom aktywności edukacyjnej osób starszych w Polsce.
EN
The elderly are not ahomogeneous group. They are differentiated in terms of socio demographic characteristics and stages of old age where they are. Their activity, including educational, is similarly differentiated. The article presents the level of educational activity of elderly people in Poland.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
56-61
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji, Polska
References
 • Adamiak, P. (2014). Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Borczyk, W., Wnuk, W. (2012). Edukacja w starości i do starości. Warszawa: Biuro RPO.
 • Bromley, D.B. (1969). Psychologia starzenia się. Warszawa: PWN.
 • Fabiś, A. (2015). Edukacja osób starszych. W: A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, A. Chabior (red.), Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej (s. 171–196). Kraków: Impuls.
 • file:///C:/Users/Kiteq/Downloads/13541772380%20edukacja%20(2).pdf (21.03.2017).
 • GUS (2011). Kształcenie dorosłych. Warszawa.
 • Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (red.) (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (Polsenior). Poznań: Termedia.
 • Nawrocka, J. (red.) (2013). Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy, postawy, wybory. Kraków: Impuls.
 • Stanowska, M. (2016). Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku AIUTA. W: M.D. Adamczyk (red.), Między tradycją a współczesnością (s. 55–74). Kraków: Impuls.
 • WHO (2002). Active Ageing: A Policy Framework. Geneva. Pobrane z: http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf (19.03.2107).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dfbe0e57-c5e9-4d7b-8a2a-31cb1cfa5851
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.