PL EN


2014 | 2(25) | 27-35
Article title

Living labs in integrated agriculture and tourism activities: Driving innovations for sustainable rural development

Content
Title variants
PL
"Żywe laboratoria" w zintegrowanych działaniach agroturystycznych. Siła napędowa innowacji dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Among the number of the approaches and types of proinnovation structures the living lab concept gathering momentum in last years is one of the most promising in the processes of developing goods and services fullfiling consumer demands. The active involvement of end-users in research and innovation life-cycle is a prerequisite for raising competitiveness and improving business environment. It is a way of entrepreneurship encouragement and meeting challenges of assuring safety, quality and sustainability in all the spheres of economical life. The paper explores the living labs concept and makes SWOT analysis for the use of the living labs approach in developing sustainable agriculture and tourism sector in rural areas in Bulgaria. It scrutinizes the important questions of establishment and management of such structures. The study considers the use of the approach in a broader aspect through its role in driving innovations for sustainable rural development. The last one, as well as rural regions revival, has been intensively discussed in the examined country but the ways of achieving it are difficult to be found. Thus, the investigation concerns the opportunities for the use of the living labs approach and its feasibility in integrated agriculture and tourism activities.
PL
Spośród wielu metod i typów struktur proinnowacyjnych koncepcja żywego laboratorium nabrała w ostatnich latach rozpędu i jest jedną z najbardziej obiecujących w procesie rozwoju produktów i usług spełniających wymagania konsumentów. Aktywne zaangażowanie użytkowników końcowych w badania cyklu życia jest istotnym warunkiem podniesienia konkurencyjności i poprawy otoczenia biznesowego. Jest to również promocja przedsiębiorczości i sposób na pokonywanie trudności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i stabilności we wszystkich sferach życia ekonomicznego. Artykuł przedstawia koncepcję żywych laboratoriów oraz analizę SWOT użytkowego podejścia do koncepcji żywych laboratoriów i ich wkładu w rozwój zrównoważonego rolnictwa na obszarach wiejskich sektora turystycznego Bułgarii. Stawiane są kluczowe pytania w kwestii tworzenia i zarządzania takimi strukturami. W artykule rozważane jest stosowanie, w szerszym aspekcie, tej koncepcji poprzez jej rolę w pobudzaniu innowacyjności na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Ożywienie rozwoju wspomnianych obszarów jest tematem wielu dyskusji w Bułgarii, trudno jednak znaleźć odpowiednio efektywne sposoby jego osiągnięcia. Dlatego też artykuł prezentuje możliwości dotyczące stosowania koncepcji żywych laboratoriów i jej wykonalności w zintegrowanych działaniach na rzecz rozwoju rolnictwa i turystyki.
Year
Issue
Pages
27-35
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • University of Agribusiness and Rural Development, 78 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgaria, Tel.: +359 89 67 78 586, katya_arabska@abv.bg
 • University of Agribusiness and Rural Development, 78 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgaria, Tel.: +359 89 67 78 586
 • University of Agribusiness and Rural Development, 78 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgaria, Tel.: +359 89 67 78 586
References
 • Cosgrave, E., Arbuthnot, K., Tryfonas, T. (2013). Living labs, innovation districts and information marketplaces: A systems approach for smart cities. Procedia Computer Science, 16, 668–677.
 • French, J. H., Cox, C., Murphy, M. A. (2013). A living lab approach for collaboration and innovative thinking in the CS curriculum. Proceedings of the Annual Southeast Conference 2013, article number 38.
 • García-Guzmán, J., Fernández del Carpio, A., De Amescua, A., Velasco, M. (2013). A process reference model for managing living labs for ICT innovation: A proposal based on ISO/IEC 15504. Computer Standards & Interfaces, 36, 33–41.
 • Katzy, B. R., Baltes, G. H., Gard, J. (2012). Concurrent process coordination of new product development by Living Lab: An exploratory case study. International Journal of Product Development, 17 (1–2), 23‒42.
 • Mabrouki, O., Amirat, Y., Chibani, A., Fernandez, M. V., De La Cruz, M. N. (2010). Context-aware framework for rural living labs. 19th International conference on software engineering and data engineering 2010. SEDE 2010 (pp. 146–151).
 • Schaffers, H., Runardotter, M., Lievens, B., Vandi, C. (2012). Collaboration support for cross-border networks of living labs. 18th International conference on engineering, technology and innovation, ICE 2012 – Conference proceedings, article number 6297647.
 • Schuurman, D., De Moor, K., De Marez, L., Evens, T. (2011). A living lab research approach for mobile TV. Telematics and Informatics, 28, 271–282.
 • Stanhlbrost, A. (2012). A set of key principles to assess the impact of living labs. International Journal of Product Development, 17 (1–2), 60‒75.
 • Wolfert, J., Verdouw, C. N., Verloo, C. M., Beulens, A. J. M. (2010). Organizing information integration in agri-food: A method based on a service-oriented architecture and living lab approach. Computers and Electronics in Agriculture, 70, 389–405.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dfcb23a0-e45a-459e-bee9-7db9038f8818
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.