PL EN


2017 | 483 | 29-43
Article title

Postrzeganie jakości życia przez osoby niepełnosprawne

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest identyfikacja czynników determinujących jakość życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją fizyczną lub psychiczną. Wykorzystano w nim metodę pomiaru bezpośredniego z zastosowaniem kwestionariusza ankietowego techniką face to face na pilotażowej próbie 172 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska. Do analizy wykorzystano metody statyczne odpowiednie dla danych jakościowych, takie jak testy niezależności oraz modele logitowe. Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz zmienne związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie nie mają istotnego wpływu na zadowolenie z życia osób niepełnosprawnych. Natomiast zadowolenie z życia osoby niepełnosprawnej ma duży związek z jej sytuacją finansową. W celu prawidłowego zidentyfikowania potrzeb osób niepełnosprawnych potrzebne są szczegółowe badania dotyczące ich stanu majątkowego i poziomu finansów, jakimi dysponuje. Ze względu na dostępne metody statystyczne próba powinna być bardzo duża.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dfd3b9b3-2bcd-4e77-85d5-cf3c8f64c07c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.