Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 2 | 32-35

Article title

Niedożywienie szpitalne i jego nastepstwa

Content

Title variants

EN
Hospital malnutrition and its consequences

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Odżywianie jest jedną z podstawowych funkcji organizmu. Brak pokarmu doprowadza do śmierci tak samo jak brak tlenu lub wody, lecz trwa znacznie wolniej. Przedłużające się głodzenie lub nadmierne nasilenie procesów metabolicznych może doprowadzić do stanu niedożywienia. Charakteryzuje się ono obniżeniem odporności oraz zwiększoną podatnością na choroby, powoduje także wzrost umieralności. Niedożywienie jest obecnie problemem zdrowia publicznego w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Niedożywienie szpitalne jest zjawiskiem powszechnym, sprzyja występowaniu powikłań, wydłuża hospitalizację i zwiększa koszty leczenia. Następstwa niedożywienia dotyczą wszystkich narządów i układów, także sfery psychomotorycznej człowieka. Głównym celem przesiewowej oceny stanu odżywienia jest wczesna identyfikacja chorych niedożywionych lub tych, u których istnieje ryzyko wystąpienia niedożywienia. Jej zadaniem jest również identyfikacja pacjentów mających wskazania do leczenia żywieniowego.
EN
Nutrition is one of the basic functions of the human body. The shortage of food, as well as lack of oxygen or water, leads to death, however, it takes longer to cause death. Prolonged hunger or excessive intensity of metabolic processes may lead to the state known as malnutrition. It is characterized by the decrease of immunity and increased susceptibility to diseases which consequently may also cause the increase of mortality. Malnutrition is now a public health problem in both developed and developing countries. Hospital malnutrition is a widespread phenomenon which encourages the development of complications as well as results in prolonged hospitalization and the increase of the treatment costs. The consequences of malnutrition affect all the organs and systems, including human psychomotor abilities. The main purpose of screening the nutritional conditions is to assess the nutritional status of patients who appear to be at risk of malnutrition at the early stadium. It, secondarily, also aims at identifying patients with specific indications for nutritional therapy.

Journal

Year

Issue

2

Pages

32-35

Physical description

Dates

accepted
2015-05-03

Contributors

  • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-2021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-dfef1bb1-50a5-495b-95ce-09a19bcdea76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.