PL EN


2012 | 2 | 7-18
Article title

HELENA RADLIŃSKA W PRZESTRZENI DZIAŁANIA WYCHOWAWCZEGO I OŚWIATOWEGO NA ŁAMACH „RUCHU PEDAGOGICZNEGO” O AKTUALNOŚCI PODEJMOWANEJ PROBLEMATYKI W SETNĄ ROCZNICĘ USTANOWIENIA CZASOPISMA

Content
Title variants
EN
Helena Radlinska in the field of upbringing and education, as seen through the „Pedagogical Movement” column Reflections on the actuality of the Radlinska’s embarked problems in the 100th anniversary of the establishment of the journal „Pedagogical Movement”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2012 roku przypada setna rocznica ustanowienia czasopisma Ruch Pedagogiczny. Jedną z twórczyń tego czasopisma była Helena Radlińska. Autorka ta podejmowała na łamach Ruchu Pedagogicz- nego w 1912 roku problematykę historyczną odnoszącą się do dorobku polskiego w zakresie edukacji elementarnej, jak również aktualne problemy związane z czytelnictwem dzieci i młodzieży. Prace te inspirowały i wciąż inspirują do działań praktycznych oraz namysłu teoretycznego.
EN
2012 marks a 100th anniversary o the establishment of the „Pedagogical Movement” journal. As one of the creators of the journal in 1912, Radlinska focused on the historical aspects concerning the Polish elementary education accomplishments and contemporary problems related to children’s and youth’s reading skills. Her work continues to inspire practical actions and theoretical considerations.
Year
Issue
2
Pages
7-18
Physical description
Contributors
References
  • Lepalczyk I. (2001): Helena Radlińska, życie i twórczość. Adam Marszałek, Toruń
  • Lepalczyk I., Wasilewska B. (red.) (1994–95): Helena Radlińska. Człowiek i wychowawca. TWWP, Warszawa 1994–95
  • Orsza H. (1912): Tradycje polskiego szkolnictwa elementarnego. Cz. I „Poglądy na oświatę ludu w końcu XVIII wieku i Szkoły parafialne Komisji Edukacyi Narodowej”. „Ruch Pedagogiczny” nr 1, Kraków
  • Orsza H. (1912): Tradycje polskiego szkolnictwa elementarnego. Cz. II „Organizacya szkolnictwa ludowego w pierwszej ćwierci XIX w.”. „Ruch Pedagogiczny” nr 4, Kraków
  • Orsza H. (1912): Tradycje polskiego szkolnictwa elementarnego. Cz. III „Rzeczpospolita Krakowska”. „Ruch Pedagogiczny” nr 8, Kraków
  • Orsza H. (1912): W sprawie książek dla dzieci i młodzieży. „Ruch Pedagogiczny” nr 10, Kraków
  • Radlińska H. (1935): Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Nasza Księgarnia, ZNP, Warszawa
  • Radlińska H. (1964): Z dziejów pracy społecznej i oświatowej. Ossolineum, Wrocław
  • Radlińska H. (1994–95): Życiorys własny. W: I. Lepalczyk, B. Wasilewska (red.): Helena Radlińska. Człowiek i wychowawca. TWWP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dff0f541-2dff-4927-a14f-0199bfada735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.