PL EN


2007 | 4(30) | 5-30
Article title

Grodzenie miasta: casus Warszawy

Content
Title variants
EN
Gating the City: The Case of Warsaw
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje temat rozwoju strzeżonych i grodzonych form budownictwa mieszkaniowego w Warszawie. Prezentujemy w nim omówienie oraz wybrane rezultaty badań empirycznych prowadzonych od lat 90. XX w. w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem jej największej dzielnicy mieszkaniowej, czyli Ursynowa. Integralną część artykułu stanowi mapa dokumentująca rozprzestrzenianie się badanych osiedli na terenie tej dzielnicy. Dążąc do systematyzacji wiedzy na temat badanego zjawiska, przedstawiamy m.in., ogólną typologię osiedli strzeżonych i grodzonych ze względu na różne konfiguracje ich cech fizycznych. Dokonujemy także analizy funkcjonalnej tych cech w odniesieniu do globalnego dyskursu nie/bezpieczeństwa, który stanowi naszym zdaniem jeden z najważniejszych czynników w rozwoju współczesnych miast. Wskazujemy jednak w tym tekście również na szereg lokalnych czynników wywierających wpływ na proces „grodzenia miasta” w Warszawie.
EN
The paper discusses the development of gated and guarded housing estates in the Polish capital city of Warsaw. It contains a presentation of recent empirical findings based on a series of field research carried out since the 1990s in the city with a special focus on its largest residential district of Ursynów. Detailed mappings of the researched housing estates are included, which evidence their rapid spread in the district. An attempt at classifying the housing estates according to different clusters of their physical design is made. A functional analysis of their physical features is carried out against the background of a global discourse of in/security which is presumed to play a major role in the development of contemporary cities. However, several local factors, which have a bearing on gating the city of Warsaw, are also reflected upon.
Contributors
References
 • Bauman Z., 1997, "Glokalizacja, czyli komu globalizacja komu lokalizacja?", Studia Socjologiczne, nr 3.
 • Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. St. Cieśla, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Blakely E.J., Snyder M.S., 1997, Fortress America, Gated Communities in the United States, Washington D.C.: Brookings Institution Press.
 • Blandy S., Parsons D., 2003, "Gated Communities in England: Rules and Rhetoric of Urban Planning", Geographica Helvetica. Swiss Journal of Geography, t. 58, nr 4, s. 314-324.
 • Borowik L, 2004, ""Blokowiska" - miejski habitat w oglądzie socjologicznym", w: A. Majer, P. Starosta (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 153-164.
 • Bourdieu R, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytka władzy sądzenia, przeł. P. Biłoś, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Caldeira T.P.R., 2000, City of Walls: Crime, Segregation and Citizenship in Sào Paulo, London: University of California Press.
 • Davis M., 1990, City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, New York: Vintage.
 • Domański H., 2005, "The Polish Transformation: Structural Changes and New Tensions", European Journal of Social Theory, t. 8, nr 4, s. 453-470.
 • Ellin N., 1997, (red.), Architecture of Fear, Princeton: Princeton Architectural Press.
 • Florida R., 2005, Cities and the Creative Class, New York-London: Routledge.
 • Foucault M., 1967, "Of Other Spaces", http://foucault.info/documents/heteroTo- pia.
 • Foucault M., 1984, "Space. Knowledge. Power", w: P. Rabinów (red.), The Foucault Reader, New York: Pantheon.
 • Foucault M., 1993, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa: Aletheia Spacja.
 • Foucault M., 1995, Historia seksualności, t. 1-3, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa: Czytelnik.
 • Gąsior-Niemiec A., 2002, "Heterotopias: the Clash of Scopic Regimes in Warsaw", Polish Sociological Review, nr 2(138), s. 217-230.
 • Gąsior-Niemiec A., 2003, (New) Regionalism in Poland: Europeanization and Myth-making, niepublikowana rozprawa doktorska.
 • Gąsior-Niemiec A., 2007, "Osiedla grodzone w Polsce w świetle teorii dyskursu", referat przygotowany na XIII Zjazd Socjologiczny w Zielonej Górze (13-15.09.2007).
 • Gąsior-Niemiec A., Glasze G., Pütz R., 2007, "The Discursive Construction of Gated Communities in Poland", niepublikowany referat.
 • Gebhardt D., 2001, ""Gefährlich fremde Orte" - Ghetto-Diskurse in Berlin und Marseille", w: U. Best, D. Gebhardt (red.), Ghetto-Diskurse. Geographie der Stigmatisierung in Marseille und Berlin, Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, s. 11-89.
 • Glasze G., 2001a, "Geschlossene Wohnkomplexe (gated communities): "Enklaven des Wohlbefindens" in der wirtschaftsliberalen Stadt", w: R. Roggenthin (red.), Stadt - der Lebensraum der Zukunft? Gegenwärtige raumbezogene Prozesse in Verdichtungsräumen der Erde, Mainz: Mainzer Kontaktstudium Geographie, t. 7, s. 39-55.
 • Glasze G., 2001b, "Privatisierung öffentlicher Räume? Einkaufszentren, Business Improvement Districts und geschlossene Wohnkomplexe", Berichte zur deutschen Landeskunde, nr 75(2-3), s. 160-177.
 • Glasze G., 2003, "Wohnen hinter Zäunen - bewachte Wohnkomplexe als Herausforderung für die Stadtplanung", w: N. Gestring (red.), Schwerpunkt: Die sichere Stadt, Opladen: Jahrbuch StadtRegion 2002, s. 75-96.
 • Glasze G., Pütz R., 2004, "Varsovie-logement sécurise: un marche en hausse", Urbanisme, nr 337, s. 61-63.
 • Glasze G., Pütz R., Rolfes M. (red.), 2005, Diskurs-Stadt-Kriminalität. Städtische (Un-)Sicherheiten aus der Perspektive von Stadtforschung und Kriminalgeographie, Bielefeld: transcript.
 • Glasze G., Webster C., Frantz K. (red.), 2006, Private Cities. Global and Local Perspectives, London-New York: Berg.
 • Hettne B., Söderbaum F., 2000, "Theorising the Rise of Regionness", New Political Economy, t. 5, nr 3, s. 457-473.
 • InglehartR., 1997, Modernization and Postmoder nization, Princeton: Princeton University Press.
 • Jałowiecki B., 2004, "Metropolizacja", w: A. Majer, P. Starosta (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 53-68.
 • Jałowiecki B., 2006, "Czy Warszawa staje się miastem Trzeciego Świata?", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(26), s. 48-97.
 • Jałowiecki B., Krajewska M., Olejniczak K., 2003, "Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(26), s. 59-74.
 • Jałowiecki B., Krajewska M., Olejniczak K. 2004. "Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy", w: J. Gorzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Legnaro A., 1997, "Konturen der Sicherheitsgesellschaft: eine polemisch-futurologische Skizze", Leviathan, nr 25, s. 271-284.
 • Lentz S., 2006, "More Gates, Less Community. Guarded Housing in Russia", w: G. Glasze, C. Webster, K.
 • Frantz (red.), 2006, Private Cities. Global and Local Perspectives, London-New York: Berg, s. 206-221.
 • Lewicka M., Zaborska K., 2007, "Osiedla zamknięte - czy istnieje alternatywa?", Colloquia Psychologica, t. 16.
 • MacKenzie E., 2006, "The Dynamics of Privatopia. Private residential governance in the USA", w: G. Glasze, C. Webster, K. Frantz (red.), 2006, Private Cities. Global and Local Perspectives, London-New York: Berg, s. 9-30.
 • Majer A., Starosta P. (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mattissek A., 2005, "Discursive Konstitution von Sicherheit im öffentlichen Raum am Beispiel Frankfurt am Main", w: G. Glasze, R. Pütz, M. Rolfes (red.), 2005, Diskurs-Stadt-Kriminalität. Stadtische (Un-)Sicherheiten aus der Perspektive von Stadtforschung und Kriminalgeographie, Bielefeld: transcript, s. 105-136.
 • Nawratek K., 2005, Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji, Kraków: Universitas.
 • Newman D., 2006, "Borders and Bordering: Towards an Interdisciplinary Dialogue", European Journal of Social Theory, t. 9, nr 2, s. 171-186.
 • Nogala D., 2000, "Gating the rich - barcoding the poor: Konturen einer neoliberalen Sicherheitskonfiguration", w: W. Ludwig-Mayerhofer (red.), Soziale Ungleichheit, Kriminalität und Kriminalisierung (Sozialstrukturanalyse 14). Opladen, s. 49-83.
 • Pfeiffer C., 2004, "Dämonisierung des Bösen", Frankfurter Allgemeine Zeitung z 5 marca, s. 9. Pütz R., Glasze G., 2005, (Un-)Sicherheitdiskurse und Stadtentwicklung im erweiterten Europa. Regionalisierung und Kontextualisierung am Beispiel Deutschlands, Frankreichs und Polens, Antrag zur Förderung durch die Volkswagen Stiftung.
 • Raposo R., 2003, "New Landscapes: Gated Housing Estates in the Lisbon Metropolitan Area", w: Bewachte Wohnkomplexe in Europa, Geographica Helvetica. Swiss Journal of Geography, z. 4, s. 293-301.
 • Turner B.S., 2007, "The Enclave Society: Towards a Sociology of Immobility", European Journal of Social Theory, nr 10(2), s. 287-303.
 • Wasilewski J., 1995, "The Forming of the New Elite: How Much Nomenklatura is Left?", Polish Sociological Review, nr 2, s. 113-123.
 • Wehrhahn R., 2003, "Gated Communities in Madrid: zur Funktion von Mauern im europäischen Kontext", w: Bewachte Wohnkomplexe in Europa, Geographica Helvetica. Swiss Journal of Geography, z. 4, s. 302-313.
 • Wehrheim J., 2002, Die überwachte Stadt. Sicherheit, Segregation und Ausgrenzung, Stadt, Raum und Gesellschaft, t. 17, Opladen.
 • Werth H., 2005, "Transformation zur geschlossenen Stadt? Geschlossene Wohnkomplexe in Polens Hauptstadt Warschau", Europa Regional, nr 13(4), s. 155-161.
 • Veblen T, 1971, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e01167a2-ab58-4de4-bc8c-09d7468bbed0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.