PL EN


Journal
2015 | 11 | 4 | 341-350
Article title

Cyclic delivery-scheduling problem with synchronization of vehicles' arrivals at logistic centers

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Problem harmonogramowania dostaw cyklicznych z warunkiem synchronizacji przyjazdów do centrów przeładunkowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: In this paper a cyclic delivery-scheduling problem with vehicles serving fixed routes is presented. Each vehicle is assigned to one route to which some manufacturers' warehouses and logistics centers belong. A vehicle is to be loaded at a manufacturer's warehouse, then to deliver goods to a logistics center and may be also loaded there with other goods and to transport them to the next node along the route. One logistic center belongs to several routes, so the goods delivered by one vehicle may continue their journey by another truck. For every route the frequency of the vehicle is fixed and known. The objective here is to obtain such synchronization of vehicles arrivals in logistics centers, so that it is possible to organize their arrivals in repeatable blocks. Methods: In the paper the cyclic delivery-scheduling problem with vehicles serving fixed routes is formulated as a MIP model. Due to the fixed routes and desirable synchronization of vehicles arrivals in shared points this problem seems to be similar to the public transit network timetabling problem. Because of that the model presented here was based on a model dedicated to the public transit network timetabling problem, where optimization criterion was to maximize synchronization of vehicles' arrivals at the shared nodes. Results: Mixed integer programming model was employed for solving several cases of cyclic delivery-scheduling problem with vehicles serving fixed routes. Computational experiments are reported and obtained results are presented. Conclusions: The mixed integer programming model for the cyclic delivery-scheduling problem with synchronization of vehicles arrivals at logistic centers presented in this paper can be utilized for generating schedules for a group of vehicles serving fixed long routes. It may result in reducing total operational cost related to this group of vehicles as well as in reducing the goods travel time from the place of origin to their destination.
PL
Wstęp: W pracy przedstawiono problem harmonogramowania dostaw cyklicznych wykonywanych przez pojazdy obsługujące ustalone i niezmienne trasy. Każdy pojazd obsługuje inną trasę, gdzie ma za zadanie dostarczyć towar do centrum logistycznego, a także załadować tam inny towar i przewieźć go do kolejnego punktu trasy lub wykonać pusty przejazd do kolejnego punktu załadunku. Wspólnymi punktami tras pojazdów są centra logistyczne, w których niejednokrotnie towar przywieziony przez jeden pojazd, wyrusza w dalszą drogę następnym pojazdem z rozpatrywanej grupy. Przejazdy po każdej trasie realizowane są ze stałą częstotliwością. Celem dla wspomnianego problemu harmonogramowania dostaw cyklicznych jest uzyskanie synchronizacji przyjazdów i pobytu pojazdów w centrach logistycznych tak, aby możliwe było grupowanie ich obsługi w bloki. Metody: Ze względu na sztywno wyznaczone trasy oraz pożądaną synchronizację przyjazdów do punktów wspólnych tras problem ten wykazuje podobieństwo do problemów układania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Dlatego przy konstruowaniu modelu matematycznego dla tego problemu wykorzystano model przygotowany pierwotnie dla zadania układania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej z kryterium optymalizacji związanym z synchronizacją przyjazdów na przystanki wspólne. Wyniki: Eksperyment obliczeniowy polegał na rozwiązaniu i porównaniu uzyskanych wyników dla zbioru zadań programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla problemu harmonogramowania cyklicznych dostaw z warunkiem synchronizacji przyjazdów do centrów przeładunkowych. Wnioski: Przedstawiony model MIP dla zadania harmonogramowania cyklicznych dostaw z warunkiem synchronizacji przyjazdów do centrów przeładunkowych może być wykorzystywany do tworzenia harmonogramów do planowania kursów cyklicznych wykonywanych przez grupę pojazdów obsługujących ustalone długie trasy. Pozwoli to na racjonalne planowanie pracy centrum logistycznego i pośrednio wpłynie na obniżenie kosztów, a także skrócenie czasu podróży towaru z punktu wysyłki do odbiorcy.
Journal
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
341-350
Physical description
Contributors
  • AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
  • AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e049bd7b-10f4-46a4-b875-4bc4596cfac6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.