PL EN


2016 | 48 | 47-57
Article title

Lessemi deantroponimici in prospettiva contrastiva: alcune osservazioni sulla registrazione lessicografica

Content
Title variants
PL
Pochodne nazw własnych osobowych w ujęciu porównawczym: kilka uwag dotyczących rejestracji leksykograficznej
EN
Italian anthroponymes: a lexicographic analysis from a comparative perspective
Languages of publication
IT
Abstracts
IT
Il presente articolo è dedicato all’analisi contrastiva italiano/polacco delle strutture lessicali, formate a partire dai nomi propri di persona. Il punto di partenza è costituito dal campione analitico realizzato in base ai dizionari italiani dai quali sono stati estrapolati i lessemi deantroponimici derivati da due categorie di referenti: (1) autori di testi letterari e (2) protagonisti di opere letterarie, cinematografiche e/o teatrali. I derivati deantroponimici di entrambe le categorie sono stati caratterizzati e comparati dal punto di vista morfologico e semantico. In seguito, partendo dal campione comparativo creato in base al dizionario italiano-polacco, sono stati esaminati alcuni aspetti relativi alla registrazione lessicografica in approccio contrastivo.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie włoskich formacji leksykalnych powstałych na bazie nazw własnych osób w ujęciu kontrastywnym włosko-polskim. Punktem wyjścia jest korpus badawczy utworzony w oparciu o cztery włoskie słowniki, z których zostały wybrane leksemy utworzone od dwóch kategorii nazw własnych osób: (1) autorów tekstów literackich oraz (2) bohaterów utworów literackich, filmowych i/lub teatralnych. Pochodne nazw własnych obu kategorii zostały scharakteryzowane i porównane pod względem morfologicznym i semantycznym. W dalszej kolejności, w oparciu o korpus porównawczy utworzony na podstawie słownika włosko-polskiego, omówione zostały niektóre aspekty ich rejestracji leksykograficznej w ujęciu kontrastywnym.
EN
The article analyses Italian anthroponymes from a comparative, Polish-Italian perspective. The corpus for the analysis has been created on the basis of four Italian dictionaries, and it consists of two categories: (1) lexemes derived from names of authors of literary texts and (2) lexemes derived from names of characters of literary works, films and/or theatre plays. Anthroponymes belonging to the two categories are briefly characterised, and their morphological and semantic aspects are compared. Subsequently, certain aspects of their lexicographic registration are compared with a comparative corpus based on a Polish-Italian dictionary.
Year
Issue
48
Pages
47-57
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Caffarelli, E. (2000). Sui nomi propri e i loro derivati nel Grande Dizionario Italiano dell’Uso. Rivista Italiana di Onomastica, vol. VI, n. 2, 472–499.
 • Caprini, R. (2001). Nomi propri. Alessandria: Edizioni dell’Orso.
 • D’Achille, P. (2010). L’italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.
 • D’Achille, P., Caffarelli, E. (Ed.). (2006). Lessicografia e onomastica. Atti delle Giornate internazionali di studio (Università Roma Tre, 16–17 febbraio 2006). Roma: Società Editrice Romana.
 • Grossmann, M., Rainer F. (Ed.). (2004). La formazione delle parole in italiano. Tübingen: Niemeyer.
 • Marcato, C. (2009). Nomi di persona, nomi di luogo. Introduzione all’onomastica. Bologna: Il Mulino.
 • Pronińska, A. (2015). Derivati deantroponimici nella lessicografia italiana. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Rati, M. (2008). I neologismi deonimici nei dizionari dell’uso. Lessicografia e onomastica 2. Atti delle Giornate internazionali di studio (Università degli Studi Roma Tre, 14–15 febbraio 2008) (429–442). Roma: Società Editrice Romana.
 • Rutkowski, M. (2012). Koncepcja opisu konotacji nazw własnych w «Słowniku metafor i konotacji nazw własnych». Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 19(39), z. 1, 141–148.
 • Szerszunowicz, J. (2006). Uwagi o tłumaczeniu włoskich apelatywów odproprialnych pochodzenia literackiego na język polski. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (Ed.), Onimizcja i apelatywizacja (247–259). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e052e71c-cff7-435f-8fde-4c8a2370ee40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.