PL EN


2013 | 168 | 270-279
Article title

Zarządzanie publiczne - wyzwania dla procesu kształcenia na poziomie wyższym - przykład Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Content
Title variants
EN
Public Management - the Challenges for the Process of Higher Education - the Example of the Department of Management, University of Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Dynamic changes in the environment of public organizations, including growing expectations for the effects of their actions, entails growth of requirements concerning competences of public officers. In these circumstances innovative approach towards education process devoted to public sphere seems to be a crucial issue Respecting this challenge as well as taking advantage of new regulations concerning higher education Department of City and Regional Management, Faculty of Management, University of Lodz prepared complex and integrated educational program on Public Management. The aim of the article is to present the effects of reform performed at the Faculty of Management UL that resulted with new teaching programs, among others on Public Management, on all levels of education.
Year
Volume
168
Pages
270-279
Physical description
Contributors
References
  • Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.
  • Kowalczyk L.: Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej. "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2008, nr 1.
  • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2004.
  • Krynicka H.: Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie.
  • Mikułowski W.: Zapomniana nauka administracji, spóźnione zarządzanie publiczne i mało znane teorie rządzenia publicznego. Konferencja naukowa pt. "Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce samorządu terytorialnego i innych organizacji". Białystok 28-29.05.2004.
  • Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie. http://www.biblioteka cyfrowa.pl/Content/34636/014.pdf Strategia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 01.01.2011.
  • Webster's Third New Dictionery, 1986.
  • Witryna internetowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. http://zarzadzanie. uni.lodz.pl/InformacjeOWydziale/tabid/234/Default.aspx.
  • Zalewski A.: Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. W: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. SGH, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e0552148-25e5-4f57-a5a2-86bcbbafd2bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.