PL EN


2013 | 4(60) | 33-51
Article title

Sakramenty w życiu młodzieży w nauczaniu Jerzego Józefa Kopcia CP

Authors
Title variants
EN
Sacraments in the Life of Youthas Researched by Jerzy Józef Kopeć CP
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pośród zainteresowań naukowych ks. prof. Jerzego Józefa Kopcia CP szczególne miejsce zajęły badania dotyczące recepcji przez młodzież posoborowej odnowy liturgii. Na podstawie opracowanych przez siebie kwestionariuszy stworzył projekt badawczy, który za pomocą wystandaryzowanych narzędzi pozwalał na eksplorację zagadnień związanych z formacją liturgiczną. Odwołując się do metody paradygmatu liturgicznego, ks. Kopeć dokonał szerokiej analizy owoców posoborowej reformy. Podejmowane badania dotyczyły przede wszystkim formacji do czynnego udziału we Mszy Świętej, a także formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz przygotowania do sakramentalnego małżeństwa. Uzyskane wyniki pozwoliły nie tylko na stworzenie swoistej mapy zagadnień dotyczących prowadzenia formacji liturgicznej w młodym pokoleniu, lecz także sformułowania wniosków pastoralno-liturgicznych możliwych do realizowania na poziomie parafii, diecezji czy całego kraju.
EN
Rev. Prof. Jerzy Józef Kope CP showed immense interest in researching how the Council reform of liturgy was received by youth. Having developed his own research questionnaires, he launched a research project which allowed him to explore a variety of issues relating to the liturgical formation of youth. Making use of the method of liturgical paradigm, Rev. Prof. Kopeć ventured a vast analysis of the outcomes of the Council liturgical reform. The research primarily concerned education for active participation in the Holy Mass, for the accepting of the Sacrament of Confirmation and Matrimony. Research results helped create a network of ideas and problems relating to youth liturgical formation, leading to pastoral and liturgical conclusions that can find their practical application in parishes and dioceses of the whole country.
Contributors
  • Katedra Teologii Liturgii w Instytucie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL
References
  • Czerwik S.: Symbole wspólnototwórcze w celebracji Eucharystii. „Studia Theologica Varsaviensia” 38:2000 nr 2 s. 67-105.
  • Goleń J.: Rodzina środowiskiem wychowania do życia w małżeństwie i rodzinie. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin 2013 s. 717-734.
  • Kopeć J.J.: Formacja liturgiczna w warunkach Kościoła polskiego. W: Wprowadzanie soborowej odnowy liturgicznej. Red. E. Mateja, R. Pierskałą. Opole 1999 s. 94-122
  • Krakowiak Cz.: Sakrament bierzmowania w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce. Sandomierz 2005.
  • Krakowiak Cz.: Sakrament bierzmowania w reformie liturgii II Soboru Watykańskiego. Lublin 2012.
  • Matwiejuk K.: Uczestnictwo w Eucharystii. W: Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Red. H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz. Lublin 2012 s. 221- 239.
  • Nadolski B.: Formacja liturgiczna. W: Tenże (oprac.). Leksykon liturgii. Poznań 2006 s. 470-473.
  • Wit Z.: Życie i działalność dydaktyczno-naukowa profesora Jerzego Józefa Kopcia. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 s. 13-25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e06ed019-7d3e-45d0-9ff8-3cd0ae46cc23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.