PL EN


2016 | 10 | 345-362
Article title

Rękopiśmienne pamiętniki Marii księżnej Ogińskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Handwritten memoirs of Duchess Maria Oginska
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rękopiśmienne pamiętniki Marii księżny Ogińskiej. Autorka, żona Michała księcia Ogińskiego, nie doczekała się żadnej noty biograficznej. Pamiętniki, przechowywane w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, nie były dotychczas poddane analizie przez badaczy. Wspomnienia M. Ogińskiej wpisują się w nurt pamiętnikarstwa utrwalającego życie codzienne, działalność społeczną, gospodarczą oraz kulturalną. Chronologicznie obejmują głównie wydarzenia drugiej połowy XIX w. w Polsce i w Europie. Stanowią niezwykle interesujące źródło dotyczące stosunków polsko-litewskich, kontaktów Polaków na terenie kraju i obczyzny, a także mówiące o arystokracji i monarchach innych państw. Świadczą o podejmowanych działaniach na rzecz zachowania tożsamości narodowej w okresie zaborów kraju. W artykule po raz pierwszy opublikowano fragmenty pamiętników, które są przygotowywane do druku w całości.
EN
W artykule przedstawiono rękopiśmienne pamiętniki Marii księżny Ogińskiej. Autorka, żona Michała księcia Ogińskiego, nie doczekała się żadnej noty biograficznej. Pamiętniki, przechowywane w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, nie były dotychczas poddane analizie przez badaczy. Wspomnienia M. Ogińskiej wpisują się w nurt pamiętnikarstwa utrwalającego życie codzienne, działalność społeczną, gospodarczą oraz kulturalną. Chronologicznie obejmują głównie wydarzenia drugiej połowy XIX w. w Polsce i w Europie. Stanowią niezwykle interesujące źródło dotyczące stosunków polsko-litewskich, kontaktów Polaków na terenie kraju i obczyzny, a także mówiące o arystokracji i monarchach innych państw. Świadczą o podejmowanych działaniach na rzecz zachowania tożsamości narodowej w okresie zaborów kraju. W artykule po raz pierwszy opublikowano fragmenty pamiętników, które są przygotowywane do druku w całości.
Contributors
 • Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Brensztejn M., Zbiory prywatne w guberni kowieńskiej. Ogińska Maria, księżna, maj. Płungiany, „Kurier Litewski” 1906, nr 233 (334), s. 2.
 • Piszą nam z Czerniejewa, „Kurier Poznański” 1876, nr 167, [s. 3].
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu. Sąd Grodzki w Poznaniu 1919-1939. Ogińska, sygn. 454.
 • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Maria Ogińska, Moje pamiętniki, rps 2016.
 • Bazylow L., Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984.
 • Bratkowski S., Konstancja z hrabiów Potulickich hrabina Zygmuntowa Skórzewska. Wspomnienie pośmiertne, opracował, wstępem i przypisami opatrzył R. Nowicki, Konstancin-Jeziorna 2014.
 • Craven P., Récit d'une soeur.Souvenirs de famille, t. 1-2 , Paris 1866.
 • Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, t. 2, Warszawa-Kraków 1927.
 • Kwilecki A., Wielkopolskie rody ziemiańskie, Poznań 2010.
 • Paszkiewicz U., Inwentarze i katalogi biblioteki z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510-1939), Warszawa 1998.
 • Radziszewski F., Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych, tak niegdyś byłych jako i obecnie istniejących w krajach dawną Polskę składających, a mianowicie: w Królestwie Polskiem, Galicyi, W. Ks. Poznańskiem i Zachodnich guberniach Państwa Rossyjskiego porządkiem abecadłowym miejsc ułożona, Kraków 1875.
 • Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa przy współudziale K. Muszyńskiej, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e0820338-6b6e-4feb-b0ae-e912ed6eebf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.