Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 17

Article title

Wybrane aspekty bezpieczeństwa przemieszczania komponentów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej transportem drogowym

Authors

Content

Title variants

EN
Selected aspects of safety of the process of moving Polish Armed Forcess components by means of road transport

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper discusses the moving of Polish Armed Forces components by means of road transport. The first part justifies the dependency between the mobility of armed components and their efficiency in crisis situations. The main part of the article is concerned with the influence of the different elements of the system, i.e. a person - a vehicle - the surroundings, on the safety of road transport in relation to armed components. The final part of the paper contains an assessment of the current state of these determinants and their influence on the mobility of troops by means of road transport.

Contributors

  • Akademia Sztuki Wojennej

References

  • 1. Barcik Jacek, Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu – część 1 i część 2, Zeszyty Naukowe, nr 67 i 68, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
  • 2. Chrobak Ryszard, Kierowanie przemieszczaniem wojsk na terytorium kraju. Pojęcie. Organizacja. System, AON, Warszawa 2008.
  • 3. Chrzan Tadeusz, Autostrady i surowce do ich budowy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
  • 4. Ciekot Zbigniew, Perspektywy rozwoju transportu samochodowego, Zeszyty naukowe, nr 4 (008), Redakcja Wojskowa, Warszawa 2009.
  • 5. Kandefer Łukasz, Bezpieczeństwo w wojskowym transporcie drogowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, rozprawa doktorska, AON, Warszawa 2016.
  • 6. Krzyżanowski Leszek, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.
  • 7. Olejnik Krzysztof, Bezpieczeństwo w transporcie samochodowym. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
  • 8. Simińsk Przemysław, Bezpieczeństwo pojazdów wojskowych, Zeszyty Naukowe, nr 1 (159), Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2011.
  • 9. Wicher Jerzy, Pojazdy samochodowe. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, PWN, Warszawa 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e0d4f837-7d91-47db-aacb-817de9a0cf37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.