PL EN


2013 | 1 | 77-96
Article title

Schemata a výzkum přístupu k výchově ve vyloučených lokalitách

Content
Title variants
EN
Schemas and research of approach to education in excluded localities
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Článek vychází z etnografi ckých výzkumů realizovaných autory a soustřeďuje se na některé metodologické otázky výzkumů, které byly zaměřeny na problematiku vzdělávání ve vyloučených lokalitách.1 Cílem je odkrýt souvislosti mezi empirickou zkušeností výzkumníka během etnografi ckého výzkumu a použitím teorie pro interpretaci sesbíraných dat. V textu jsou vyloženy koncepty kulturních modelů a kognitivních schemat, které jsou dále prezentovány jako interpretační nástroje, s jejichž pomocí může badatel pochopit emický pohled na zkoumanou otázku.
Year
Issue
1
Pages
77-96
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
  • Studia paedagogica Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka 1 602 00 Czech republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e0fb8a65-f993-476f-b061-6efd4ccca529
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.