Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

SYTUACJA WYBRANYCH ELEMENTÓW SEKTORA PRODUKCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO W POLSCE NA TLE NAJWAŻNIEJSZYCH PRODUCENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

Content

Title variants

EN
STATE OF SELECTED BRANCHES OF PORK PRODUCTION SECTOR IN POLAND COMPARED TO THE MAIN PRODUCERS IN THE EUROPEAN UNION

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono sytuację wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce, na tle największych producentów wieprzowiny w Unii Europejskiej. Analizowano wielkość produkcji oraz ceny trzody chlewnej. Dokonano porównania kosztów i opłacalności produkcji świń w wybranych krajach członkowskich Wspólnoty.
EN
The article presents the situation of selected branches of pork production sector in Poland against the largest pork producers in the European Union. The volume of production and prices of pigs was analysed. Finally, the cost of pig production and the level of profitability in selected member countries of the Community were compared.

Contributors

author
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

References

 • Agricultural Outlook 2012-2021. 2012. OECD-FAO.
 • Grochowski Z., Grabowski S., 1983. Koszty i opłacalność produkcji rolnej, Ekonomika rolnictwa – zarys teorii. Red. A. Woś, F. Tomczak. PWRiL, Warszawa.
 • Hermesch S., Kanis E., Eissen J., 2003. Economic weights for feed intake in the growing pig derived from a growth model and an economic model. J. Anim. Sci. 81, 895-903.
 • Hoste R., 2012. Managing pig production costs key to profitability. Pig International. The voice of the pig industry. 1-2, 18-19.
 • Knecht D., Środoń S., 2011. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2010 roku. Przegląd Hodowlany. 4, 1-5.
 • Knecht D., Środoń S., 2012. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2011 roku. Przegląd Hodowlany 3-4, 11-14.
 • Kozera M., 2010. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji mięsa wieprzowego na świecie. J. Agribus. Rural Dev. 2 (16), 85-92.
 • Livestock and Poultry: World Markets and Trade. 2012. United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service 4, 1-23.
 • Małkowski J., Rycombel D., Zawadzka D., 2012. Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny. Rynek mięsa – Stan i Perspektywy 42, 5-17.
 • Miller G., Song Y., Bahnson P., 2001. An economic model for estimating batch finishing system profitability with an application in estimating the impact of preventive measures for porcine respiratory disease complex. J. Swine Health Prod. 9 (4), 169-177.
 • Miller D., Hayenga M., 2001. Price Cycles and Asymmetric Price Transmission in the U.S. Pork Market. Am. J. Agric. Econ. 83 (3), 551-562.
 • Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu marca 2012 roku. Informacja sygnalna. 2012. GUS, Warszawa.
 • Prospects for agricultural markets and income in the EU 2011-2020. 2011. European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. 5-28.
 • Short Term Outlook for arable crop, meat and dairy markets. 2012. European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development.
 • Skarżyńska A., 2011. Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych, a ich opłacalność. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 98, 7-21.
 • Środoń S., Jasiński L., Jankowsa-Mąkosa A., Knecht D., 2011. Opłacalność tuczu trzody chlewnej. Zesz. Nauk. UP Wroc. Biol. Hod. Zwierz. 63, 583, 333-345.
 • Szymańska E., 2006. Uwarunkowania wzrostu produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Pr. Nauk. AE Wroc. 2, 1118, 405-410.
 • Szymańska E., 2007. Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE. Problemy rolnictwa światowego. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej 15, 146-157.
 • www.ec.europa.eu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e11d5b3f-1bba-4d87-a7d4-24efa0eac46b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.