PL EN


2015 | 4 | 33-50
Article title

Problematyka mniejszości niemieckiej w kontekście zmian stanu liczebności z perspektywy 25 lat oficjalnego istnienia tej mniejszości narodowej w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author presents estimations the polish and german scientists and various official estimates of the strength of the German minority, especially the results of the Polish National Census 2002 and 2011. He answers on the leading question: Why decreasing the strength of the German minority in our country? The author has listed and described the most important factors that have influence on the strength of the minority. In the context of this topic he writes about declaring the Silesian nationality by the indigenous population of the Upper Silesia (too the members of the German minority) in the census 2002 and 2011. He writes too about the Silesians organizations that pro-mote Silesianess and strive for acknowledgment of the Silesian nationality and their perception by the Silesians and the German minority organizations and their influence on the strength of the German minority. The author wonders how many will be had the strength of the minority in Poland in the future.
Year
Issue
4
Pages
33-50
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • PAN, Warszawa
References
 • A. Sakson, Działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Ziemi Wielkopolskiej, „Przegląd Zachodni” 1993, nr 1
 • D. Berlińska, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Opole 1999
 • Die deutsch-polnischen Verträge vom 14.11.1990 und 17.6.1991, Hrsg. Auswärtiges Amt und Bundesministerium des Innern in Zusammenarbeit mit der Botschaft der Republik Polen.
 • H.W. Rautenberg, Deutsche und Deutschstämmige in Polen, eine nicht anerkannte Volksgruppe, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament” 1988, B 50
 • http://vdg.pl/pl/organizations
 • J. Rogall, Die deutschen Minderheiten in Polen heute, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, 26.11.1993, B 48
 • J. Ziółkowski, Ludność Ziem Zachodnich, [w:] Polskie Ziemie Zachodnie, Poznań 1959
 • Niemcy ankietowani w Opolu, „Schlesisches Wochenblatt” 2011, nr 19(996).
 • Niemcy w województwie opolskim w 2010 roku. Pytania i odpowiedzi. Badania socjologiczne członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Gliwice−Opole 2011.
 • P. Popieliński, Młodzież mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku po 1989 roku. Organizacje, tożsamość narodowa, postawy, przyszłość, Warszawa 2011.
 • P. Popieliński, Niemcy polscy – obecna sytuacja społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2001-2002, nr 10.
 • R. Breyer, Bevölkerung und Sozialstruktur, [w:] Landberichte Polen, Hrsg. W. Wöhlke, Bonn 1991
 • Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012
 • S. Łodziński, Struktura narodowościowa Polski i polityka władz wobec mniejszości w latach 1989-1992, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 3
 • T. Urban, Deutsche in Polen Geschichte und Gegenwart einer Minderheit, München 1993
 • Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce, [w:] Z. Kurcz, W. Misiak, Mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech, Wrocław 1994
 • L.M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006
 • E. Miś, Wird daraus ein Plebiszit?, „Schlesisches Wochenblatt” 2002, nr 5(513)
 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. 2005, Nr 17, poz. 141
 • Ludność w województwie opolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Opole 2013
 • Ludność w województwie śląskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Katowice 2013
 • Raport z wyników w województwie dolnośląskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Wrocław 2012
 • Raport z wyników w województwie warmińsko-mazurskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Olsztyn 2012
 • Ludność w województwie pomorskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Gdańsk 2013
 • Raport z wyników w województwie zachodniopomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Szczecin 2012
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Ludność w województwie lubuskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna, Zielona Góra 2013
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013
 • www.pis.org.pl
 • J. Dziadul, Narodziny narodu, „Polityka” 2003, nr 28(2409)
 • A. Sakson, Mniejszość niemiecka w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r., „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2012, nr 85
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1417202-0118-4d7e-a815-a78300afb5a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.