PL EN


2013 | 4 Współczesne obszary badań w dydaktyce geografii | 40-46
Article title

Profesor Jan Flis – mistrzem dla uczestników studiów doktoranckich z dydaktyki geografii

Content
Title variants
EN
Professor Jan Flisa – master for students PhD study in the didactic of geography
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the first part of this paper the author presents her own path as a teacher. During her professional career she has met the Professor numerous times. The first time was when she was a geography student at the Jagiellonian University. The subsequent occasions occurred when she was a geography teacher in primary school and also as a PhD student of the didactics of geography. In main part of the paper the author presented the curriculum of the PhD studies in the field of didactics of geography at the Higher College of Teacher Training (now the Pedagogical University of Cracow). The author evaluated the above-mentioned curriculum from various points of view.
References
  • Górska, J., Hibszer, A., Kardas, K., Lubelska, M., Pordes-Wasilewska, M., Tracz, M. (1997). Podstawa programowa edukacji geograficznej (założenia psychologiczne i geograficzne). W: A. Breymeyer i in. (red.), Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. Rynia-Warszawa: Wyd. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 9–17.
  • Kucharska, M. (1982). Strukturyzacja materiału nauczania z zakresu geografii osadnictwa w szkole ogólnokształcącej. Prace Geograficzne, 9, 77–91.
  • Lubelska, M. (1985). Kształcenie umiejętności technicznych i sposoby ich sprawdzania w nauczaniu geografii w klasach IV – VIII, cz I tekst, cz. II – zbiór zadań i ćwiczeń. W: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1983. Warszawa: Instytut Geografii i PrzestrzennegoZagospodarowania PAN, 96–97.
  • Lubelska, M. (1991). Rodzaje umiejętności technicznych kształtowanych w procesie nauczania uczenia się geografii. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 87, 131 -138.
  • Reforma systemu edukacji. Projekt. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warszawa: WSIP, 141– 142, 171–173 , 189.
  • Standardy osiągnięć szkolnych (przykłady zapisywania). Materiały do dyskusji. (1997). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Departament Analiz i Prognoz Edukacyjnych, 37–43.
  • Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego:– katalog prac doktorskich, 3340/5.
  • Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego:– programy, plany, siatki godzin studiów doktoranckich 1974 -2009, 3341/4.
  • Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego:– wykazy uczestników studiów stacjonarnych i zaocznych 1972 -1981 /studia doktoranckie
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e148b1a6-fc59-4a55-a538-97cb68824b12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.