PL EN


2014 | 21 | 93-100
Article title

Rozważania dotyczące wyznania wiary w polskich XVI-wiecznych katechizmach katolickich

Authors
Title variants
EN
Dissertation on the Creed in Polish 16th-century Catholic Catechisms
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The dissertation raises the question of how particular articles of the Creed were presented in three Polish Catholic catechisms of the 16th century, written (and published) in Polish language by: Benedykt Herbest (1531-1598), Marcin Białobrzeski (1530-1586), and Hieronim Powodowski (1543-1613). The catechisms were created as a response to their Protestant equivalents, written by Martin Luther, Zacharias Ursinus, Caspar Olevianus, John Calvin, and Martin Bucer. Analysis of differences and similarities in interpreting the meaning of the 12 articles of the Creed in the above-mentioned Polish Catholic catechisms shows that they have symbolic value, and that their meaning was differently interpreted by the Polish authors. In the catechisms written by Herbest, Białobrzeski and Powodowski, chapters relating to the Creed clearly and accessibly explained the truths of the Holy Scripture, facilitated understanding of the Bible and preparation for sacraments, showed how to build one’s relationship with God, helped to resolve doubts, and brought order into one’s faith. Doubtlessly, the catechisms became a valuable tool for clergy in their pastoral work and a support for priests administering sacraments. They also implemented the decisions of the Council of Trent concerning the main dogmas of Catholic faith.
Year
Volume
21
Pages
93-100
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Białobrzeski M., Katechizm albo wizerunek prawej wiary chrześcijańskiej, Kraków 1567.
 • Brzozowski M., Marcin Białobrzeski, Encyklopedia katolicka, t.2, pod red. Gryglewicza F., Łukaszyka R., Sułowskiego Z., Lublin 1985.
 • Bylina S., Religijność późnego średniowiecza. Chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie środkowo-wschodniej w XIV-XV w., Warszawa 2009.
 • Delumeau J., Reformy chrześcijaństwa w XVI-XVII w., Warszawa 1986.
 • Dzieje teologii katolickiej w Polsce, Rechowicz M. (red.), t. 2, Lublin 1975.
 • Kuźmina D., Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku, Warszawa 2002.
 • Maciuszko T., Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku, Warszawa 2002.
 • Mazurkiewicz K., Benedykt Herbest. Pedagog-organizator szkoły polskiej XVI wieku. Kaznodzieja-misjonarz doby reformacji, Poznań1925.
 • Powodowski H., Katechizm Kościoła powszechnego nauki do zbawienia potrzebniejsze, Poznań1977.
 • Rabiej S., Benedykt Herbest, Encyklopedia katolicka, t.6, Lublin 1993.
 • Schilling H., Konfesjonalizacja. Kościół i państwo w Europie doby przednowoczesnej, Poznań2010.
 • Słowiński J. Z., Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku, Lublin 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e16b5d37-7ffb-4214-90a9-1ad594c9ebef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.