PL EN


2017 | 1(67) | 65-80
Article title

Rola turystyki w stymulowaniu rozwoju miasta w opinii przedstawicieli urzędów miast województwa warmińsko-mazurskiego

Content
Title variants
EN
The role of tourism in stimulating the development of towns and cities according to representatives of town halls of the Warmian-Masurian voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na ocenie roli turystyki w rozwoju miast województwa warmińsko-mazurskiego. Ankietowani przedstawiciele urzędów miejskich uznali, że turystyka jest ważna i ma wpływ na rozwój gospodarczy miast. Jednak walory przyrodnicze Warmii i Mazur nie są kluczowym czynnikiem, determinującym atrakcyjność turystyczną miast. Uznali też, że każde miasto powinno budować własną, odrębną markę. Nie powinno się zatem wspomagać marką regionu, czy też marką dominującego miasta w regionie. Pożądana jest natomiast współpraca miast regionu w ramach promocji produktu turystycznego.
EN
The paper focuses on the assessment of the role of tourism in the development of towns and cities of the Warmian-Masurian voivodeship. The respondents, representatives of town halls, claim that tourism is important and has an impact on economic development of towns and cities. However, nature and wildlife of the Warmia and Masuria regions are not the key tourist attraction of the regions’ towns and cities. The respondents say that each town and city should build its own unique brand rather than relying on the region’s or a dominating city’s brand. It is however useful for the towns and cities of the regions to cooperate in order to promote the tourist product.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii
References
 • Altkorn J., 1997, Marketing w turystyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Derek M., 2007, „Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? Turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (28), s. 112–127.
 • Dębski M., 2012, „Marki obszarów turystycznych jako instrument stymulowania rozwoju turystyki w Polsce”, Marketing i Rynek, nr 5, s. 28–35.
 • Kozak M., 2008, „Koncepcje rozwoju turystyki”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(31), s. 38–59
 • Manczak I., 2013, „Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym – zarys problematyki”. Samorząd Terytorialny, nr 6, s. 15–25.
 • Poniedziałek J., 2010, „Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (42), s. 23–42.
 • Stasiak A., Włodarczyk B., 2003, Produkt turystyczny – miejsce, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Naumowicz K., 1990, Turystyka. Zagadnienia teoretyczne, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Niewiadomski K., 2009, „Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa podlaskiego”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (38), s. 113–126.
 • Żabińska T., Żabiński L. (red.), 1999, Zarządzanie marketingowe. Podstawy informacyjne projektowania strategii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e17bd266-8829-4616-bec4-9df144ef841b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.