PL EN


2018 | 28 | 3 | 7-20
Article title

The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part III. The Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client until 1949

Title variants
PL
Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część III. Kształtowanie się chińskiego modelu wzajemnych relacji adwokat-klient do 1949 roku
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Proces kształtowania się zarówno samego zawodu adwokata w Chinach, jak i idących dopiero za tym pierwszym relacji z jego klientami, był znacznie opóźniony w stosunku do Europy. O istnieniu tej profesji możemy mówić dopiero na początku XX w. Tak późne narodziny instytucji odgrywającej w świecie zachodnim ogromną rolę tysiące lat wcześniej wynikało z kilku czynników. Najważniejszym z nich był niewątpliwie konflikt szkół filozoficznych z legistami, który doprowadził do klęski prawników rzutującej na marginalizację ich roli w państwie przez kolejne dwa tysiąclecia. Z tego podłoża wyrosła nieufność społeczeństwa do jurystów, której nie można było przełamać niemal do czasów współczesnych.
EN
The process of developing legal profession, as well as relations between the attorney and the client in China was significantly delayed and only began to exist in the beginning of the 20th century, in comparison to Europe. This legal institution has a crucial importance for the Western legal culture and it appeared in China thousands of years later for various reasons. The most important of them was undoubtedly the conflict between the philosophical schools and the legists, which led to the lawyers’ defeat. Consequently, it created a marginalization of their role in China for the next two millennia. Hence, the main reason for the public distrust against the jurists, which have had not been overcome until the modern times.
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, wbednaruk@kul.lublin.pl
author
References
 • Bednaruk, Waldemar. 2012. “O przyczynach pieniactwa w szlacheckim narodzie.” Palestra 3–4: 205–213.
 • Blazey, Patricia, and Gisele Kapterian. 2008. “Traditional Chinese Law.” In Commercial Law of the People’s Republic of China, edited by Patricia Blazey, 19–55. Australia: Thomson Reuters Press.
 • Conner, Alison W. 2009. “China’s Lawyers and Their Training: Enduring Influences and Disconnects.” Legal Development in East Asia: China and Vietnam Compared, Forthcoming, in: https://ssrn.com/abstract=1433602 [access: 24.07.2018].
 • Dargas, Marta. 2012. “W jakim kierunku zmierza prawo Chińskiej Republiki Ludowej – ku systemowi common law czy ku kompleksowej kodyfikacji prawa?.” Gdańskie Studia Azji Wschodniej 1:59–68.
 • Dillon, Michael. 2012. Chiny. Historia współczesna, translated by Leszek Otrębski. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Fairbank, John K. 2004. Historia Chin. Nowe spojrzenie. Warszawa–Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.
 • Fitzgerald, Charles P. 1974. Chiny. Zarys historii kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kania, Małgorzata. 2012. “Wpływ konfucjanizmu na kształtowanie się systemu prawa w Chinach.” In Acta Erasmiana II. Prace z myśli polityczno-prawnej oraz prawa publicznego, edited by Mirosław Sadowski, and Piotr Szymaniec, 183–194. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kość, Antoni. 1998. Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin. Lublin: Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.
 • Kość, Antoni. 2000. “Rozwój prawa w czasie Republiki Chińskiej (1912-1949).” Czasy Nowożytne 9(10):127–135.
 • Rodziński, Witold. 1974. Historia Chin. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sidichmienow, Wasilij. 1990. Ostatni cesarze Chin, translated by Jerzy Abkowicz, and Roman Sławiński. Katowice: Wydawnictwo Śląskie.
 • Szang, Jüe (edited by). 1960. Dzieje Chin. Zarys, translated by Witold Rodziński. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Wang, Chang, and Nathan H. Madson. 2013. Inside China’s Legal System. Oxford: Chandos Publishing.
 • Zhang, Lihong. 2014. “Prawo porównawcze w Chinach.” Forum Prawnicze 5(25):3–15.
 • Zimmerman, James M. 2005. China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign – invested Enterprises. Chicago: American Bar Association.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e189e75a-2aa6-4b90-9526-c3a9947a245b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.