PL EN


2016 | 6 | 263-269
Article title

Muzykoterapia w poszukiwaniu sensu życia przez osoby w podeszłym wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Music therapy in finding a purpose in life by the older people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia rozważań na temat terapii przez sztukę, a mianowicie muzykoterapii w oparciu o koncepcję psychologii egzystencjalnej. Analiza literatury przedmiotu oraz osobiste obserwacje i doświadczenia pozwalają dostrzec znaczącą, terapeutyczną rolę muzyki w zaspokajaniu potrzeb związanych z samorealizacją oraz sensem życia. Przedstawiony materiał ma za zadanie wzbudzić zainteresowanie powyższą problematyką oraz przedstawić propozycję zastosowania wybranych założeń egzystencjalnych w zajęciach muzykoterapeutycznych z osobami w podeszłym wieku.
EN
The main aim of this article is to represent speculations on the topic of therapy conducted through art, in general, and music therapy based on the concept of existential psychology, in particular. Analysis of the literature sources related to the topic and personal observations and experiences allow us to perceive the meaningful and therapeutic role of music in meeting the needs of self-realization and finding purpose in life. The represented material bears the main objectives of raising awareness about the above-mentioned topic and suggesting the use of the observed existential tenets in treating older people with music therapy.
Year
Issue
6
Pages
263-269
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
References
 • Halicki J., Starzenie się społeczeństw jako wyzwanie dla andragogiki, „Gerontologia społeczna” 2007, nr 1(2)
 • K. Kuliełczyńska, Kompozycja a muzykoterapia, [w:] Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, Zielona Góra 2006
 • Kusy R., Musical młodzieżowy „Drogi życia” zrealizowany…, [w:] Bobrowicz W. (red.), Sztuka/twórczość… edukacja… Współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej, Lublin 2010
 • Marciniak I., Terapeutyczne aspekty uczestnictwa w chórze, [w:] Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, Zielona Góra 2006
 • Orzechowska G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 1999
 • Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990
 • Pałosz P., Uwarunkowania preferencji muzycznych. Przegląd badań, „Przegląd Psychologiczny” 2009, t. 52, nr 2
 • Rogalski E., Funkcje wychowawcze amatorskiego ruchu chóralnego, Bydgoszcz 1979
 • Zimbardo Ph. G., Psychologia i życie, Warszawa 1997
 • Rębiałkowska-Stankiewicz M., Senior w teatrze. Motywy uczestnictwa osób starszych w warsztatach teatralnych w czterech odsłonach, [w:] Seredyńska D. (red.), Uczestnictwo społeczne w średniej i później dorosłości, Bydgoszcz 2012
 • Schwabe Ch., Leczenie muzyką chorych z nerwicami i zaburzeniami czynnościowymi, Warszawa 1972
 • Skorny Z., Teorie psychologiczne jako podstawa arteterapii, „Arteterapia (II). Teoretyczne podstawy arteterapii” 1990, nr 52
 • Szulc W., Logoterapia i arteterapia w rehabilitacji kompleksowej chorych z dysfunkcją narządu ruchu, „Arteterapia (II). Teoretyczne podstawy arteterapii” 1990, nr 52
 • Zaorska Z., Dodać życia do lat. Materiały metodyczne ułątwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych, Lublin 2012
 • Żychowska T., Walory terapeutyczo-wychowawcze muzykoterapii dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, [w:] Białkowski A. (red.), Nowe trendy w edukacji muzycznej, Lublin 2005
 • Aouil B., Haj Bakri B., Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=201, 10.03.13
 • Szulc W., Muzykoterapia na progu i u kresu ludzkiego życia: ból narodzin i lęki starości – z doświadczeń muzykoterapeutów amerykańskich, http://www.kajros.pl/szulc/muzykoterapia.html, 10.03.2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1a2f490-aa38-46c8-99ca-355e150a3108
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.