PL EN


2014 | 11(935) | 101-112
Article title

The Admissibility of Online Poker Games in the Polish Legal System versus Protective Legislation

Title variants
PL
Dopuszczalność gier w pokera online w polskim systemie prawa a regulacje ochronne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the paper we analyse amendments to the Gambling Act of 19 November 2009 (OJ 2009, no. 201, item 1540, as amended) concerning the playing of online poker games in the context of laws and institutions protecting potential players. We argue that the absence of such regulation was replaced by a blanket ban on online gambling, which the legislature perceives as a preventive measure. The paper focuses on an analysis of the gap that came to light during a review of the amended provisions of the Gambling Act. The gap consists in a lack of either regulation or indeed institutions protecting potential gamers-consumers, especially minors but also those that have an impaired perception of the actions they take, against the consequences of gambling. The legislature’s rationale in enforcing a prohibition is of particular interest. The paper also looks at sample protective institutions in selected European countries.
PL
W opracowaniu przeprowadzono analizę zmian Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.) w zakresie prowadzenia gier w pokera online w kontekście przepisów i instytucji chroniących potencjalnych graczy. Przyjęto tezę, że brak takich regulacji zastąpił ogólny zakaz hazardu online uznany przez ustawodawcę za rodzaj prewencji. Opracowanie skupia się na analizie luki, jaką można zauważyć w zmienionych przepisach ustawy hazardowej. Luka ta zatem polega na braku regulacji oraz instytucji chroniących potencjalnych graczy-konsumentów, a zwłaszcza osoby nieletnie i nie w pełni świadomie podejmujące swoje czyny, przed skutkami hazardu. Szczególnie ciekawy staje się poruszony problem w konfrontacji z uzasadnieniem motywów, jakimi kierował się ustawodawca, wprowadzając wspomniane zakazy. W opracowaniu przywołano przykłady instytucji ochronnych w wybranych krajach europejskich.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Publicznego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Barker A. (2013), Online Gambling Faces Closer EU Scrutiny, “Financial Times”, February 3.
 • Błaszczyk M. (2013), Zakazana reklama hazardu (art. 110a § 1 KKS), “Monitor Prawniczy”, nr 11.
 • Caillois R. (2001), Man, Play and Games (Les jeux et les hommes), The Free Press of Glencoe, a division of Simon and Schuster.
 • Collins P. (2003), Gambling and the Public Interest, Praeger, Westport, Connecticut London.
 • Commission Recommendation of 14 July 2014 on principles for the protection of consumers and players of online gambling services and for the prevention of minors from gambling online, Text with EEA relevance (2014), 2014/478/EU OJ L 214, 19.7.2014.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards a comprehensive European framework for online gambling (2012), COM(2012) 596 final.
 • Drożdż R. (2014), Aksjologiczne stosowanie prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach hazardowych, “Przegląd Sądowy”, nr 10.
 • Meyer G., Hayer T., Griffiths M. (2009), Problem Gambling in Europe, Challenges, Prevention, and Interventions, Springer, New York.
 • Money Laundering Risks and e-gaming: A European Overview and Assessment, Final Report, http://www.egba.eu/pdf/Levi_Final_Money_Laundering_Risks_egaming%20280909.pdf (date of access: 16.02.2014).
 • Past Addiction Rates of Gamers, British Gambling Prelevance Survey 2007 (2007), National Centre for Social Research, http://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Britsh%20Gambling%20Prevalence%20Survey%202007%20-%20Sept%202007.pdf (date of access: 20.02.2014).
 • Stawecki T., Winczorek P. (2003), Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1bfaede-4168-4d59-9179-edebf2ada4bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.