Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | Special Issue | 163-173

Article title

Unknown Books of King Sigismund Augustus in the Congregation of the Mission Library in Stradom

Content

Title variants

PL
Nieznane książki króla Zygmunta Augusta w bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the Congregation of the Mission Library in Stradom, Kraków, two books have been found that used to belong to the famous library of the Polish king, Sigismund Augustus. The monograph on the King’s collection written by Alodia-Kawecka-Gryczowa contains a catalogue of all the books belonging to it that have been discovered so far. This article, however, extends Kawecka-Gryczowa’s catalogue by the addition of two books that have remained unknown until now. After the king’s death, part of his book collection went to the Jesuit college in Vilnius while the rest remained with queen Anna Jagiellon, who was her brother’s will executor. Both of the newly found volumes are medical prints which queen Anna gave as gifts to her doctors, Sylwester Roguski and Hieronim of Poznań. Like other volumes belonging to the Sigisimund Augustus collection, the books are bound in wood boards covered in brown leather, with the king’s supralibros on the upper cover and the ownership formula SIGISMUNDI AVGUSTI REGIS POLONIAE MOVMENTVM on the lower part of the cover.
PL
W Bibliotece Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie odnaleziono dwie książki należące niegdyś do słynnej biblioteki polskiego króla Zygmunta Augusta. Alodia Kawecka- Gryczowa stworzyła monografię królewskiej książnicy, w której zawarła katalog wszystkich odnalezionych dotąd dzieł; niniejszy artykuł uzupełnia go o dwie nieznane dotąd pozycje. Po śmierci króla jego biblioteka uległa rozproszeniu. Część książek trafiła do kolegium jezuitów w Wilnie, część testatorka, Anna Jagiellonka, zachowała dla siebie. Obywa odnalezione woluminy to druki medyczne, które Anna ofiarowała swoim lekarzom – Sylwestrowi Roguskiemu i Hieronimowi z Poznania. Książki oprawione zostały w sposób charakterystyczny dla biblioteki Zygmunta Augusta w brązową skórę na desce, z wybitym na górnej okładzinie królewskim superekslibrisem i formułą własnościową SIGISMUNDI AVGUSTI REGIS POLONIAE MONVMENTVM na okładzinie dolnej.

Year

Volume

Pages

163-173

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e1ca047c-d7e9-4b12-9f16-b597025b1c16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.