PL EN


2013 | 11 | 119-132
Article title

Szczelina Doris Lessing – kobieca, alternatywna opowieść o początkach. Recepcja i propozycja odczytania

Authors
Content
Title variants
EN
The Cleft by Doris Lessing – Women, on the Beginning of Alternative Story. Reception and Proposal to Read
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
New anthropological vision, which appears in The Cleft by Doris Lessing, touches on the most important, eternal problems of humanity – struggle of sexes, dominance in the world, interpersonal relationships, structure and semantics of roles in communities. Wise, self-sufficient Clefts and infirm or expectant, but shrewd Sprinklers are allegories of present women and men. Establishment of the family and the formation of sexual identity thousands of years ago tends to reflect on the present, masculine order in which the division of roles is simply unfair. The Cleft of Doris Lessing tries to answer the ques-tion about the provenance of order in which we live and which Simone de Beauvior re-monstrated by writing in The Second sex: „Women are not born – we become them”. An interesting fact is constituted by the novel’s reception. On one hand, the famous American literary scholar Harold Bloom described The Cleft as a „crusade against the men”, on the other hand the book provoked polemics around feminists. Allegations were directed, as if the novel was built on the „essentialist stereotypes”, as well as focused on the „prejudices and patriarchal flaws”. To what extent are these voices reasonable – the answer is provided by the gender theory solutions.
Year
Issue
11
Pages
119-132
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2014-01-15
Contributors
author
 • Uniwersytet w Zielonej Górze
References
 • Adamiak M., Wstęp. O kwestiach stylu i teoriach „z marginesu”. W: E. Morgan, Pochodzenie kobiety, tłum. M. Danicka-Kosut. Warszawa 2007
 • Allardice L., Czarny koń Akademii. „Forum” 2007, nr 42
 • Auel J. M., Kamienne sadyby, tłum. M. Szymański. Poznań 2002
 • Bałutowa B., Powieść angielska XX wieku. Warszawa 1983
 • Beauvoir de S., Druga płeć, tłum. G. Mycielska i M. Leśniewska. Warszawa 2003
 • Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy Przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Warszawa 1990
 • Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. Warszawa 2005
 • Borkowska G., Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. W: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. A. Nasiłowska. Warszawa 2009
 • Bradley M.Z., Mgły Avalonu, tłum. M. Pietrzak-Merta. Warszawa 1994
 • Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław 2000
 • Darwin C., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli O utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt, tłum. S. Dickstein i J. Nusbaum. Warszawa 2001
 • Darwin K., Dzieła wybrane, t. 4, O pochodzeniu człowieka, tłum. S. Panka. Warszawa 1959
 • Doris Lessing: Nigdy nie byłam feministką. (http://afryka.org/afryka/doris-lessing--nigdy-nie-bylam-feministka,news/ dostęp 31.12.2012)
 • Eliade M., Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski. Warszawa 1966
 • Fromm E., Miłość, płeć i matriarchat, tłum. B. Radomska i G. Sowinski. Poznań 1997
 • Gillmeister A., Foucault i matrony. Kobiety w religii rzymskiej: między „potestas” a „potentia”. „Klio” 2013, nr 24
 • Godność gorszej płci. Rozmowa z prof. Ewą Wipszycką. W: Kobiety uczą Kościół w wywiadach Jarosława Makowskiego. Warszawa 2007
 • Guin Le U.K., Wracać wciąż do domu, tłum. B. Kopeć. Warszawa 1996
 • Jakubowski J., Ricoeur a egzystencjalna koncepcja wiecznej teraźniejszości. „Analiza i egzystencja” 2005, nr 1
 • Kłosińska K., Feministyczna krytyka literacka. Katowice 2010
 • Kozak B., Doris Lessing i feminizm. „Zadra” 2008, nr 1-2
 • Krzak Z., Od matriarchatu do patriarchatu. Warszawa 2007
 • Lasoń-Kochańska G., Kobiety opowiadają świat. Szkice o fantastyce. Słupsk 2008
 • Lasoń-Kochańska G., Motywy boginiczne w fantasy. Źródła i ewolucja. W: Wokół źródeł fantasy, red. T. Ratajczak i B. Trocha. Zielona Góra 2009
 • Lessing D., Alfred i Emily, tłum. A. Kołyszko. Kraków 2009
 • Lessing D., O feminizmie. „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 239.5547
 • Lessing D., Spacer w cieniu, t. II, Autobiografia 1949-1962, tłum. E. Kowalewska. Warszawa 2010
 • Lessing D., Szczelina, tłum. A. Dobrzańska-Gadowska. Warszawa 2008
 • Lessing D., Złoty notes, tłum. B. Maliborski. Warszawa 2009
 • Mieletinski E., Poetyka mitu, tłum. J. Dancygier. Warszawa 1981
 • Mijas M., Obraz kobiety i kobiecości we współczesnych mitologiach feministycznej duchowości. W: Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji – od fikcji do mitu, t. 1, red. T. Ratajczak i B. Trocha. Zielona Góra 2011
 • Millet K., Teoria polityki płciowej. W: Nikt nie rodzi się kobietą, oprac. i tłum. T. Hołówka. Warszawa 1982
 • Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji – od fikcji do mitu, t. 1, red. T. Ratajczak i B. Trocha. Zielona Góra 2011
 • Morgan E., Pochodzenie kobiety, tłum. M. Danicka-Kosut. Warszawa 2007
 • Mroczkowski P., Historia literatury angielskiej. Wrocław 1986
 • Nowakowski E., Ewolucja organizmów. W: Biologia, red. A. Czubaj. Warszawa 1999
 • Od kobiet do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, red. J. Brach--Czaina. Białystok 1997
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny. Toruń 1997
 • Ostrowska D., Wizerunek kobiety w pismach Ojców Kościoła. W: Od kobiet do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, red. J. Brach-Czaina. Białystok 1997
 • Pisarze i krytycy o Nagrodzie Nobla dla Doris Lessing. Niepoprawna politycznie prekursorka feminizmu. „Dziennik” 2007, nr 239
 • Romaniuk A., Studium niepokoju. „Książki w Tygodniku” 2008, nr 49
 • Showalter E., A Literature of Their Own. British Women Novelists from Brontë to Lessing. Princeton 1977
 • Sławiński J., Utopia. W: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński. Wrocław 1988
 • Szczuka K., Agenda. Książki. Hit: Agnieszka Graff „Rykoszetem”. Kit: Doris Lessing „Szczelina”. (http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,5046337.html dostęp 28.04.2011)
 • Szczuka K., Motywy boginiczne w literaturze. „Parnasik” 2008, nr 4/5
 • Szczuka K., Tekst, którego nie napisałam o Doris Lessing. „Gazeta Feministyczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej” 2008, nr 58.5669
 • Szwedowicz A., Wdzięk nieudanych książek. „Nowe Książki” 2008, nr 9
 • Termińska-Korzon K., Śmiech Sary. Kobiecość – męskość w hebrajszczyźnie biblijnej. W: Płeć języka – język płci, red. J. Arabski, M. Kita. Katowice 2010
 • The Nobel Prize in Literature 2007 Doris Lessing. (http://nobelprize.org/nobel_prizes/ literature/laureates/2007/# dostęp 14.05.2011)
 • Tokarczuk O., Anna In w grobowcach świata. Kraków 2006
 • Uliński M., Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej. Kraków 2001
 • Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz. Warszawa 2002
 • Wokół źródeł fantasy, red. T. Ratajczak i B. Trocha. Zielona Góra 2009
 • Woźny J., Obraz kobiet i mężczyzn w prehistorycznych mitach i obrzędach. W: Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, red. G. Borkowska i L. Wiśniewska. Gdańsk 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-4721
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1da054a-d989-4e62-a979-d298772d3d8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.