PL EN


2014 | 4 | 1 | 245-253
Article title

Thanatological problems in Polish classical medical sociology

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Introduction: The phenomenon of death has always accompanied the humanity. Formerly, it was familiarised, interspersed in human life, natural and unquestionable. Currently, it is treated as ‘taboo’, controlled medically and pushed to the limits of capability, though inevitable. From socio-medical point of view death is a multidimensional phenomenon encompassing a range of social situations which accompany the process of dying. However, passing away itself is not the main interest for sociology but the gradual ‘process of dying’ with timeframe set by the diagnosis and death. Purpose: To present the range and specificity of thanatological issues which have occurred in classical Polish sociology of medicine. Material and methods: The study is theoretical and has been compiled on the basis of the selected literature on the topic from the period between 1960 and 2013. Results: The issues of death and dying have always been present in Polish sociology of medicine. It first appeared in western and Polish socio-medical literature in the seventies of the twentieth century. The main topics of social analysis refer to communication and interaction between the environment and the moribund as well as institutionalisation of death and dying, social attitudes towards death and all the problems that the close and relatives of a dying person struggle with. Conclusion: The role of critical sociology is also worth mentioning because it challenges inadequacy of hospitals as bureaucratic institutions to situational requirements of the process of dying.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
245-253
Physical description
Contributors
References
 • Sokołowska M. Socjologia medycyny. Warszawa: PZWL; 1986. Chapter 4, Śmierć i umieranie; p. 119-38. (Polish)
 • Piątkowski W. Socjologia zdrowia, choroby i medycyny- refleksje na temat przedmiotu badań. Wkład Magdaleny Sokołowskiej. In: Zdrowie i choroba w kontekście psycho-społecznym. Popielski K, Skrzypek M, Albińska E. (eds.) Lublin: Wydawnictwo KUL; 2010, p. 201-2. (Polish)
 • Ostrowska A. Polska socjologia medycyny na tle zachodniej. In: Zdrowie, choroba, społe-czeństwo. Studia z socjologii medycyny. Piątkowski W. (ed.) Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2004. 31p. (Polish)
 • Twaddle AC, Hessler RM. A Sociology of Health. S. Louis: Mosby; 1977. p. 73-4.
 • Glaser BG, Strauss AL. Awareness of dying. Chicago: Aldine Pub. Co; 1965.
 • Mumford E. Medical Sociology. Patients, Providers and Policies. N. York: Random House; 1983. p. 200-3.
 • Fox RC. The sociology of medicine: A participant observer’s view. New Jersey: Prentice. 1989. p. 200-3.
 • Senior M, Viveash B. Health and Illness. London: Macmillan; 1989. 208p.
 • Scambler G. Dying, Death and Bereavement. In: Sociology as Applied to Medicine. Fifth ed. Scambler G. (ed.) Edinburgh, London, New York: Sauders; 2003. p. 92-104.
 • Bradby H. Medical Sociology. An Introduction. London: Sage; 2009. p. 44-5.
 • Nettleton S. The Sociology of Health and Illness. 2nd. ed. Cambrigde: Polity Press. 2009. p. 108-9.
 • Blicharski J. Postępowanie z nieuleczalnie chorym. Warszawa: Wydawnictwo PZWL; 1959. p. 198-201. (Polish)
 • Kucab B. (ed.) Człowiek w obliczu śmierci, z uwzględnieniem etyki marksistowskiej, granic i praw reanimacji: Krajowa Konferencja Lekarzy i Humanistów. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza; 1978. (Polish)
 • Pearson L. Śmierć i umieranie. Postępowanie z człowiekiem umierającym. Warszawa: Wydawnictwo PZWL; 1973. (Polish)
 • Saunders C. Chwila prawdy – opieka nad człowiekiem umierającym. In: Socjologia me-dycyny. Wybór tekstów. Chodkowska M, Piątkowski W. (ed.) Lublin: Akademia Medy-czna w Lublinie; 1983. p. 287-318. (Polish)
 • Morison RS. Śmierć i umieranie. In: Socjologia medycyny. Wybór tekstów. Baran Cz. (ed.). Gdańsk: Akademia Medyczna w Gdańsku; 1989. p. 102-18. (Polish)
 • Ostrowska A. Śmierć i umieranie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza; 1991. (Polish)
 • Ostrowska A. Śmierć w doświadczeniu jedno-stki i społeczeństwa. Warszawa: Polska Aka-demia Nauk; 1991. (Polish)
 • Ariés P. Człowiek i śmierć. Warszawa: Wydawnictwo PIW; 1992. p. 575. (Polish)
 • Bauman Z. Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1998. p. 166. (Polish)
 • Kolbuszewski J. Prasowe aspekty pornografii śmierci. In: Problemy współczesnej tanatologii. T. XIII. Kolbuszewski J. (ed.) Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe; 2009. p. 41-9. (Polish)
 • Ostrowska A. Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Wyd. III uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN; 2005. (Polish)
 • Kübler-Ross E. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media i Rodzina; 2007. (Polish)
 • Ogryzko-Wiewiórowska M. Szaleństwa pono-woczesności ze śmiercią w tle. In: Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magda-leny Sokołowskiej. Piątkowski W. (ed.) War-szawa: Wydawnictwo IFiS PAN; 2010. p. 110-30. (Polish)
 • Kuligowski W, Zwierzchowski P. Śmierć jako norma, śmierć jako skandal. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej; 2004. p. 9. (Polish)
 • Kolbuszewski J. Problemy współczesnej tanato-logii. T. I-XV. Wrocław: Wrocławskie Towa-rzystwo Naukowe; 1997-2011. (Polish)
 • Furdał A. Problemy współczesnej tanatologii. T. XVI. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe; 2012. (Polish)
 • Aries P. Śmierć odwrócona. In: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Cichowicz S., Godzi-mirski JM. (ed.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1993, p. 227-83. (Polish)
 • Domańska U. Dyskurs medyczny w dobie medykalizacji. In: Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny. Homenda K, Grygorowicz E, Lesińska-Sawicka M. (ed.) Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku; 2007. (Polish)
 • Barański J. Śmierć i zmysły. Doznania, wyobra-żenia, przemijanie. Wrocław: Wydawnictwo Astrum; 2000. (Polish)
 • Synowiec-Piłat M. Szpital jako instytucja spo-łeczna. In: Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Barański J, Piątkowski W. (ed.) Wrocław: Oficyna Wyda-0wnicza ATUT; 2002. (Polish)
 • Ogryzko-Wiewiórowska M. Umieranie i śmierć. Perspektywa socjomedyczna. In: W stronę socjologii zdrowia. Piątkowski W, Titkow A. (ed.) Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2000. p. 94-115. (Polish)
 • Falkowski W, Lewandowska-Tarasiuk E, Sienkiewicz JW. Hospicja nadziei. Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; London: The Polish University Abroad; 2004. (Polish)
 • Górecki M. Hospicjum w służbie umierających. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak”; 2000. (Polish)
 • Hołubicki M. Opieka paliatywna i hospicyjna w Polsce. In: Człowiek nieuleczalnie chory. Block BL, Otrębski W. (ed.) Lublin: Wydział Nauk Społecznych KUL; 1997. p. 11-7. (Polish)
 • Wieczorski M, Pedrycz-Wieczorska A, System opieki hospicyjnej w Wielkiej Brytanii na podstawie własnych obserwacji Mount Edgcumbe Hospice w St. Austell oraz St. Julia Hospice w Hayle (Kornwalia). In: Człowiek nieuleczalnie chory. Block BL, Otrębski W. (ed.) Lublin: Wydział Nauk Społecznych KUL; 1997. p. 346-49. (Polish)
 • Ogryzko-Wiewiórowska M. Socjologia medy-cyny. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; 1989. Chapter 7; Problemy czło-wieka umierającego., Chapter 8; Eutanazja., Chapter 9; Instytucjonalne formy opieki nad człowiekiem umierającym. p. 124-56. (Polish)
 • Saunders C. Chwila prawdy – opieka nad człowiekiem umierającym. In: Pearson L. Śmierć i umieranie. Postępowanie z czło-wiekiem umierającym. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1973. p. 46-74. (Polish)
 • Ogryzko-Wiewiórowska M. Rodzina w obliczu śmierci. Studium socjologiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 1992. (Polish)
 • Holmes TH, Rahe RH. The social read-justmenent rating scale. J Psychosom Res. 1967 Aug;11(2):213–18.
 • Guenther E. Reorganizacja życia rodziny z przewlekle chorym. In: Człowiek nieuleczalnie chory. Block BL, Otrębski W. (ed.) Lublin: Wydział Nauk Spo-łecznych KUL; 1997. p. 295-300.
 • Walter T. Why different countries manage death differently: a comparative analysis of modern urban societes. Brit J Sociol. 2012 Mar;63(1): 123-45.
 • Woodthorpe K. Public Dying: Death in the Media and Jade Goody, Sociology Compass. 2010 May;4(5):283-94.
 • Exley K. Reviev Article: the sociology of dying, death and bereavement. Sociol Health Ill. 2004 Jan;26(1):110-22.
 • Chapple HS. Could She Be Dying? Dis-Orders of Reality around Death in an American Hospital. Anthropology and Humanism. 2003; 27(2):165-84.
 • Broom A, Kirby E. The end of life and the family: hospice patients’ views on dying as relational. Sociol Health Ill. 2013 May;35(4): 499-513.
 • Seale C. Dying alone. Sociol Health Ill. 1995 Jun;17(3):376-92.
 • Timmermans S. Death brokering: constructing culturally appropriate deaths. Sociol Health Ill. 2005 Nov;27(7):993-1013.
 • Mamo L. Death and dying: confluences of emotion and awareness. Sociol Health Ill. 1999; 21(1):13-36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1e00905-9990-43b8-92cc-50e7227337aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.